تعداد دانشجویان دانشکده دندادنپزشکی گیلان در سال تحصیلی 89-90
 
   

ورودی

تعداد کل

تعداد زن

تعداد مرد

82

2

1

1

83

15

9

6

84

28

17

11

85

27

19

8

86

30

15

15

87

30

15

15

88

42

26

16

89

40

19

21

جمع

214

121

93

 

اطلاعات دانشجویان دوره دکتری دندانپزشکی

تعداد

تعداد دوره پذیرش دانشجو تا سال 99

25

تعداد کل دانشجویان دندانپزشکی

290

تعداد فارغ التحصیلان تا مهر99  

626

 

اطلاعات دانشجویان دوره دستیار تخصصی

تعداد

تعداد دوره پذیرش دانشجو تا مهر 99

6

تعداد کل دانشجویان دستیاری

42

دستیاری پروتز     

12

دستیاری ترمیمی

11

دستیاری ارتودنسی

11

دستیاری جراحی دهان، فک و صورت
  
13

 رادیولوژی دهان، فک و صورت

 
9

 دستیاری پریودنتیکس

 6
 تعداد کل فارغ التحصیلان دستیاری تا سال 99  14
 

اطلاعات دانشجویان دوره کاردانی تکنیسین سلامت دهان

تعداد

تعداد دوره پذیرش دانشجو تا پایان سال ۹۵

۲

تعداد کل فارغ التحصیلان  

۳۷

دانشجویان تکمیلی 
 
2
دانشجویان بهداشتکار دهان و دندان
 
2