اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی گیلان 

 
لیست اعضاء هیات علمی بخش ارتودنسی
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
استادیار دکتر نوید کریمی نسب 1
استادیار  دکتر مجید شالچی 2
استادیار  دکتر فائقه قلی نیا 3
 استادیار دکتر فاطمه معصومی 4
 استادیار  دکتر پدرام جاویدی 5
استادیار  دکتر یاسمین بابایی همتی

 

 درمانی  دکتر میلاد ملک شعار 7

 

 

 

 درمانی دکتر مریم خواجه حسینی

 

 درمانی  دکتر سیده معصومه میرمعصومی  9
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش آسیب شناسی فک و دهان و صورت
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
  استادیار دکتر نازنین بشردوست 1
استادیار  دکتر شیرین مدبرنیا 2
استادیار  دکتر سارا باقری 3
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش اطفال
مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
استادیار دکتر جوانه وجدانی 1
 استادیار  دکتر آتوسا جانشین 2
 استادیار  دکتر سیده پروشا محجوب 3
 استادیار  دکتر سیده هدیه دانشور 4

 

استادیار   دکترمریم ضیایی  5

 

استادیار   دکتر لیلا سیمایی 6

 

 

 درمانی  دکتر ارغوان افشار  7

 

لیست اعضاء هیات علمی بخش اندودانتیکس
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
استادیار دکتر حسین مسعودی راد 1
دانشیار دکتر مهران طارمسری 2
دانشیار دکتر شیوا صادقی 3
استادیار  دکتر نرگس سیمدار  4

 

 استادیار دکتر زهرا پاک سرشت   5

 

 استادیار

 دکتر سمانه حاجی زاده

 6

 

 استادیار  دکتر سارا ساعدی  7
 
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش پروتز های دندانی
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
استادیار دکتر حمید رضا ذاکر جعفری 1
استاد دکتر حمید نشاندار اصلی 2
دانشیار دکتر یوسف جهاندیده 3

  

 استادیار     دکتر حسین شیخ نژاد   4
استادیار  دکتر هادی رنجزاد 5
 استادیار  دکتر امیررضا هندی   6
استادیار دکتر مهران فلاح چای  7

 

استادیار   دکتر حسن تدبیری 8

 

 استادیار

 دکتر سید زهیر موسوی مهر  9
 
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش پریودانتیکس
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
استادیار دکتر سید ابراهیم سید منیر 1
دانشیار دکتر گلپر راد افشار 2
استادیار دکتر محمد مشتاقی مقدم 3
دانشیار  دکتر بردیا ودیعتی 4
استادیار دکتر میثم ملک زاده 5
 استادیار  دکتر اشکان سالاری 6

 درمانی  دکتر مسعود امیری مقدم 7

 

 استادیار  دکتر امین رجب زاده  8

 

 استادیار دکتر فردین زارعی 

 

  
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش ترمیمی
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
دانشیار دکتر رضا طائفه دولّو 1
دانشیار  دکتر مریم توانگر 2
دانشیار  دکتر فریده دارابی 3
استادیار  دکتر نیلوفر معین 4
استادیار  دکتر طیبه رستم زاده 5
استادیار  دکتر یاسمن صادقی 6
استادیار  دکتر فرشته ناصر علوی  7

 دکتر مهرسیما قوامی

 استادیار  دکتر مهرسیما قوامی لاهیجی 8

 

 درمانی  دکتر زهرا خوب روی

 

 استادیار

 دکتر حوریه سادات حسینی 10 
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش بیماری های دهان، فک و صورت
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
استاد دکتر مریم ربیعی 1
 دانشیار  دکتر سید جواد کیا 2
 دانشیار  دکتر مریم السادات بصیرت 3

 

 استادیار  دکتر محمد سمامی  4
 
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش جراحی
 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
دانشیار دکتر علی خلیقی سیگارودی 1
استادیار دکتر صفا متوسلی 2
استادیار دکتر هادی حسینی 3
 استادیار  دکتر عیسی عبدی   4

 
استادیار دکتر فریبرز فقیهی 5

  

 درمانی  دکتر سبحان پورارض  6

 

 استادیار  دکتر علی نظرپور  7
 
 
لیست اعضاء هیات علمی بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت
 مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی ردیف
استاد دکتر زهرا دلیلی 1
استادیار دکتر فرزانه استوار راد 2
استادیار  دکتر نگار خسروی فرد 3

 

 استادیار  دکتر ژاله شفیعی ثابت 4

 

استادیار   دکتر فرنوش خاکساری 5

 

 استادیار  دکتر زهرا یوسفی 6