ردیف

تاریخ دفاع

استاد راهنما

استاد راهنما دوم

دانشجو

1

1400/01/25

دکتر نگار خسروی فرد

 

خانم سمانه مطلبی

2

1400/01/30

دکتر نفیسه خانجانی

 

آقای علی مدینه

3

1400/01/30

دکتر سید جواد کیا

 

خانم فریبا اصلانی

4

1400/02/13

دکتر مریم ربیعی

 

آقای پیمان فرامرزی

5

1400/02/13

دکتر نارنین بشردوست

دکتر فریبا عسکری

آقای حسام محمدپور

6

1400/02/18

دکتر نگار خسروی فرد

 

خانم کوثر نوشمند

7

1400/03/23

دکتر سیده سارا باقری

 

آقای عادل ذبیحی

8

1400/04/05

دکتر یاسمین بابائی همتی

 

آقای سینا صفری

9

1400/04/09

دکتر عبدالکریم پور

 

آقای مصطفی احمدی

10

1400/04/09

دکتر یاسمین بابائی همتی

 

خانم ملیدا میری

11

1400/06/01

دکتر سیدجواد کیا

 

آقای راهب عالی

12

1400/06/21

دکتر میثم ملک زاده

 

دستیار تخصصی خانم مریم زهری

13

1400/06/23

دکتر مریم السادات بصیرت

 

آقای یحیی چمنی

14

1400/06/28

دکتر سیده هدیه دانشور

 

خانم هانیه ابراهیمی

15

1400/07/04

دکتر امیررضا هندی

 

آقای مهیار عزتی

16

1400/07/04

دکتر سیده هدیه دانشور

 

آقای مهران زنجانی پور

17

1400/07/06

دکتر سید هادی حسینی

 

آقای پرویز کریمی گورجی

18

1400/07/07

دکتر شیرین مدبرنیا

 

خانم متین جلوس

19

1400/07/07

دکتر یاسمین بابائی همتی

 

خانم محدثه اصلی

20

1400/07/11

دکتر شیرین مدبرنیا

 

خانم پریسا رجبی پور

21

1400/08/03

دکتر  سیده نگار خسروی فرد

 

آقای سینا حسینی نیا

22

1400/08/04

دکتر میثم ملک زاده

 

خانم گلبرگ رضایی

23

1400/08/10

دکتر سیدجواد کیا

 

خانم پریسا عبدالهی

24

1400/08/22

دکتر بردیا ودیعتی

 

آقای پارسا کریمی

25

1400/08/23

دکتر سیده فاطمه معصومی

 

آقای علی علی زاده

26

1400/08/25

دکتر یاسمن صادقی

 

خانم سارا وحیدی

27

1400/09/01

دکتر مهران فلاح چای

 

خانم غزاله خبازکاری املشی

28

1400/09/01

دکتر سیده نگار خسروی فرد

 

خانم سبا خیرخواه

29

1400/09/03

دکتر مجید شالچی

 

دستیار تخصصی خانم سمر طیبه خباز

30

1400/09/03

دکتر مجید شالچی

 

دستیار تخصصی خانم نغمه عبدالهی

31

1400/09/21

دکتر فرشته ناصرعلوی

 

آقای پرهام حبیبی

32

1400/09/22

دکتر عیسی عبدی

 

خانم مهسا صفاتی

33

1400/09/24

دکتر فائقه قلی نیا

 

دستیار تخصصی خانم پگاه حسین زاده

34

1400/09/24

دکتر مجید شالچی

دکتریاسمین بابائی همتی

دستیار تخصصی خانم مهدیه اصغری

35

1400/09/27

دکتر زهرا دلیلی

 

دستیار تخصصی خانم سوفیا یعقوبی

36

1400/09/29

دکتر هادی حسینی

 

دستیار تخصصی آقای هادی گل شکن

37

1400/09/30

دکتر زهرا دلیلی

 

دستیار تخصصی خانم نیلوفر تشیدی

38

1400/10/01

دکتر مریم السادات بصیرت

دکتر میررازقی

خانم فائزه سلیمانی

39

1400/10/06

دکتر رضا طایفه دولو

 

دستیار تخصصی خانم فاطمه موسی زاده

40

1400/10/08

دکتر رضا طایفه دولو

 

دستیار تخصصی خانم ساناز عزیزی

41

1400/10/11

دکتر فریده دارابی

 

دستیار تخصصی آقای حسام خنده رو

42

1400/10/14

دکتر فرشته ناصرعلوی

 

خانم فاطمه حاج علی

43

1400/10/22

دکتر شیرین مدبرنیا

دکتر عادله عیسی نظر غومنی

آقای نیما احمدی پور

44

1400/10/25

دکتر سیده سارا باقری

 

خانم ثریا نجفی

45

1400/10/26

دکتر سیده فاطمه معصومی

 

خانم نیلوفر فلاح ابراهیم نژاد

46

1400/10/29

دکتر سیده هدیه دانشور

 

آقای شایان رمضان پور

47

1400/11/02

دکتر بردیا ودیعتی

دکتر مجیدپویا

آقای آرش پویا

48

1400/11/04

دکتر مریم ربیعی

 

آقای طاها فنائی

49

1400/11/05

دکتر سیدهادی حسینی

 

آقای محسن کاظمی

50

1400/11/10

دکتر سیده فاطمه معصومی

 

آقای محمد خدابخش

51

1400/11/11

دکتر سیده پروشا محجوب

 

خانم آناهیتا سلطانی

52

1400/11/12

دکتر شیرین مدبرنیا

 

آقای علی دلخوش نواز

53

1400/11/17

دکتر محمد سمامی

 

آقای جواد واحد

54

1400/11/23

دکتر میثم ملک زاده

 

آقای امیرحسین محمدنژاد

55

1400/11/23

دکتر نیلوفرمعین

 

خانم انسیه رمضانی

56

 

1400/11/24

دکتر بصیرت

 

خانم هما رضایی

57 1400/12/04 دکتر مهران فلاح چای

 

آقای محمد امین
58
1400/12/09
دکتر امیررضا هندی

 

آقای سبحان میرزایی
59
1400/12/09
دکتر شیرین مدبرنیا

 

خانم فاطمه گرزین
آخرین بروز رسانی : 20 دی 1400