دانشکده دندانپزشکی
دندان2
دانشکده دندان
دندان3

اخبار دانشکده

کارگاه مرور سیستماتیک و  متاآنالیز

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

1401/03/31
کارگاه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی

کارگاه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی

1401/03/29
آموزش‌های اولیه اصول پیشگیری و اطفاء حریق در موارد اضطراری

آموزش‌های اولیه اصول پیشگیری و اطفاء حریق در موارد اضطراری

1401/03/23
دوره بازآموزی نرم افزار DIS

دوره بازآموزی نرم افزار DIS

1401/03/22
برگزاری کلاس آموزش های اولیه اصول پیشگیری و اطفاء حریق در مواقع اضطراری

برگزاری کلاس آموزش های اولیه اصول پیشگیری و اطفاء حریق در مواقع اضطراری

1401/03/19
جلسه بررسی مسائل آموزشی و درمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

جلسه بررسی مسائل آموزشی و درمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/03/10
بوفه دانشکده دندانپزشکی افتتاح شد

بوفه دانشکده دندانپزشکی افتتاح شد

1401/03/09
ششمین کنگره انجمن ایمپلنتولوژی ایران برگزار شد

ششمین کنگره انجمن ایمپلنتولوژی ایران برگزار شد

1401/03/07
جلسه انتخاب پیمانکار بوفه دانشکده

جلسه انتخاب پیمانکار بوفه دانشکده

1401/03/04
کارگاه آموزشی ساخت گاید جراحی به روش دیجیتال

کارگاه آموزشی ساخت گاید جراحی به روش دیجیتال

1401/03/03
ارائه تخفیفات درمانی مورد تصویب قرار گرفت

ارائه تخفیفات درمانی مورد تصویب قرار گرفت

1401/03/01
جلسه بسیج دانشجویی دانشکده دندانپزشکی گیلان برگزار شد

جلسه بسیج دانشجویی دانشکده دندانپزشکی گیلان برگزار شد

1401/02/28
تخصیص ۱٪از بودجه آموزشی جهت کمک به آموزش دانشجویان

تخصیص ۱٪از بودجه آموزشی جهت کمک به آموزش دانشجویان

1401/02/28
تقدیر کارکنان دانشکده دندانپزشکی از سرپرستار قبلی بخش بیماری های دهان و دندان

تقدیر کارکنان دانشکده دندانپزشکی از سرپرستار قبلی بخش بیماری های دهان و دندان

1401/02/27
جلسه تعیین تکلیف برنامه کلینیک ویژه

جلسه تعیین تکلیف برنامه کلینیک ویژه

1401/02/24
جلسه هماهنگی بین واحد ها در رابطه با نرم افزار DIS در دانشکده دندانپزشکی

جلسه هماهنگی بین واحد ها در رابطه با نرم افزار DIS در دانشکده دندانپزشکی

1401/02/24
کسب پروانه بهره برداری کلینیک دانشکده دندانپزشکی گیلان

کسب پروانه بهره برداری کلینیک دانشکده دندانپزشکی گیلان

1401/02/12
جلسه کمیته اعتبار بخشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم  پزشکی گیلان برگزار شد

جلسه کمیته اعتبار بخشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1401/02/11
آرشیو
آرشیو
آرشیو
آرشیو