مسئول اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی گیلان

 

 دکتر اشکان سالاری

استادیار

متخصص : پریودنتیکس