اعضای شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

در سال 1400

                                

دکترنرگس سیم دار

استادیار اندودونتیکس

گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Nargess_Simdar

دکتر علی خلیقی سیگارودی

دانشیار جراحی فک و صورت

گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Ali_Khalighie

 

دکتر مهران طارمسری

دانشیار اندودونتیکس

گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Mehran_Taramsari

دکتر سیده نگار خسروی فرد

استادیار پرتونگاری دهان، فک و صورت

گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/SeyedehNegar_Khosravifard

دکتر امیررضا هندی

استادیار پروتز دندان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Amirreza_Hendi
 

دکتر بردیا ودیعتی صابری

استادیار پریودانتیکس

گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Bardia_VadiatiSaberi
 

     

دکتر شیرین مدبرنیا

استادیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Shirin_Modabbernia

دکتر مریم السادات بصیرت

استادیار بیماری‌های دهان، فک و صورت

گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Maryam_Basirat

دکتر حمید نشاندار اصلی

استاد پروتز دندان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Hamid_NeshandarAsli

دکتر مهر سیما قوامی لاهیجی

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Mehrsima_Ghavami

دکتر سیده پروشا محجوب خطیبانی

استادیار دندانپزشکی کودکان

گروه دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Porousha_Mahjoub

 

دکتر سیده سارا باقری

استادیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/SeyedehSara_Bagheri

دکتر یاسمین بابایی همتی

استادیار ارتودونتیکس

گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Yasamin_BabaeeHemmaty

 

دکتر آتوسا جانشین

استادیار دندانپزشکی کودکان

گروه دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Atousa_Janeshin

دکتر نیلوفر معین

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Nilofar_Moeen

 

دکتر مهران فلاح چای

استادیار پروتز دندان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Mehran_Fallahchai