library

معرفی

 

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی گیلان 

R-202670011I

گالری تصاویر

درباره ما

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1372 افتتاح گردید ، هدف اصلی این حوزه اطلاع رسانی و در اختیار قرار دادن امکانات پژوهشی در راستای ارتقاءسطح علمی دانشجویان دندانپزشکی و ... می باشد. این کتابخانه آرشیو کاملی از مراجع علوم دنداپزشکی به صورت کتب و مجلات فارسی و لاتین در اختیار دانشجویان و هیات علمی قرار می دهد. این مرکز دارای تعدادی سیستم کامپیوتر مجهز به اینترنت و همچنین تحت پوشش وای فای است که زیر نظر خانم زهره علی اکبرنژاد بعنوان مسئول کتابخانه فعالیت می کند.

هدف: کتابخانه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تلاش است تا با بکارگیری نیروی های متخصص و آگاه، ارائه خدمات مطلوب به کاربران خود را تضمین نماید.

چشم‌انداز: بهبود خدمات و امکانات برای حفظ و ارتقای جایگاه بهترین در بین کتابخانه های دندانپزشکی کشور 

  جامعه استفاده کننده:دانشجویان دندانپزشکی ، اعضای هیات علمی ( تمام وقت و پاره وقت)، تکنسین های دندانپزشکی ، پرستارهای دندانپزشکی کارمندان دانشکده دندانپزشکی و....محققینی که در این عرصه مشغول فعالیت هستند.

بخش های کتابخانه

بخش عضویت و امانت

بخش امانت بصورت قفسه باز اداره می شود. استفاده از منابع تابع قوانین کلی کتابخانه های دانشگاه بود و به شرح زیر می باشد:

1. کلیه دانشجویان عمومی و تخصصی، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشکده تنها پس از عضویت می توانند از منابع کتابخانه جهت استفاده در بیرون از فضای کتابخانه استفاده نمایند

2. تعداد امانت برای اعضای هیئت علمی، در هر نوبت 3 جلد و به مدت حداکثر 20روز می باشد. که این مدت در صورت رزرو نبودن منبع، حداکثر یک دوره قابل تمدید می باشد

3. تعداد امانت برای اعضای دانشجویان و کارکنان، در هر نوبت 3جلد و به مدت حداکثر 150روز می باشد.که این مدت در صورت رزرو نبودن منبع، حداکثر یک دوره قابل تمدید می باشد.

4. منابع رفرنس حداکثر دو جلد و تنها به مدت یکروز(با صلاحدید مسئول کتابخانه) امانت داده می شود

5. در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع امانت داده شده، به ازای هر روز و برای هر جلد یکهزار ریال به عنوان جریمه دیرکرد منظورمی گردد.

6. در صورت تکرار و رسیدن به سقف 50روز در مجموع دیرکردها، وضعیت عضویت کاربر به مدت یکماه به حالت تعلیق در خواهد آمد

وظایف کتابداران  در این بخش عبارتند از:

انجام فرایند عضویت مراجعه کنندگان

راهنمایی کلیه مراجعه کنندگان اعم از دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت استفاده از منابع کتابخانه

جستجو و بازیابی اطلاعات منابع کتابخانه

امانت ، تمدید و بازگشت منابع

بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و روزآمدسازی مجموعه کتابخانه

نظارت بر امور سالن مطالعه

انجام امور مربوط به تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان 

بخش اطلاع رسانی

کلیه مراجعین محترم کتابخانه می توانند از فضای بخش اطلاع رسانی برای دسترسی به اینترنت، استفاده از نرم افزار های متداول و ... استفاده نمایند. این بخش پاسخگوی سئوالات مراجعان در خصوص سئوالات مرتبط با نحوه دسترسی به منابع اطلاعاتی علمی نیز می باشد.

= استفاده از اینترنت و رایانه برای اعضای کتابخانه رایگان است.

= فضای کتابخانه تحت پوشش اینترنتwi-fi بوده که بصورت رایگان برای اعضا قابل استفاده می باشد.

بخش پایان نامه ها

 برای جستجوی اطلاعات کتابشناسی پایان نامه ها، استفاده از سایت داخلی کتابخانه به آدرسhttp://centlib.gums.ac.ir/dl/search/توصیه میشود.

اختصاص موضوع به پایان نامه های دانشکده براساس سرعنوان های موضوعیMesh و وروداطلاعات کتابشناختی آنهادر نرم افزار کتابخانه از دیگر فعالیت های این بخش می باشد. کاربران  میتوانندباجستجو درنرمافزار کتابخانه به چکیده وصفحات ابتدایی پایان نامه هادسترسی داشته باشند.

ورود اطلاعات پایان نامه های عمومی و تخصصی در نرم افزار کتابخانه

الحاق فایل الکترونیکی پایان نامه ها

جستجوی پایان نامه و مقاله برای مراجعین  

بخش فهرست نویسی  و سفارشات 

در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی گیلان بخش فهرست نویسی و سفارشات توسط مسئول کتابخانه به انجام می رسد . اهداف اصلی این بخش، انتخاب منابع به منظور کمک به برنامه درسی دانشجویان و کمک به آموزش و پژوهش در سطحی گسترده و تخصصی است. تهیه تازه های کتابخانه و منابعی که مورد درخواست اساتید و گروههای آموزشی است از دیگر وظایف این بخش می باشد.کلیه منابع خریداری شده ، در این واحد سازماندهی می شود (ثبت، فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی). به اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از سفارش و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ، ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ و ردهﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ورود اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ثنا اﻧﺠﺎم می شود. شایان ذکر است ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻫﻢﻛﺘﺎﺑﺪار و ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را بازیابی کنند. گفتنی است که فهرستنویسی منابع در این بخش بر اساس رده بندی (NLM(National Library of Medicine انجام می شود. 

 

 

 ساعت کار کتابخانه مخزن و بخش امانت کتابخانه:

 

ساعت کار کتابخانه در بخش های مختلف شامل سالن مطالعه، بخش امانت، بخش نشریات ، بخش پایان نامه از شنبه الی چهارشنبه هر هفته بجز روزهای تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 15:15 خواهد بود

 راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه  :        html     PDF

کارکنان کتابخانه

زهره علی اکبرنژاد

 کارشناس ارشد کتابداری و مسئول کتابخانه

 مسئول کتابخانه    

آدرس ایمیل:zohrehakbarnezhad@yahoo.com   

013-33486406-9

 

 


 

معصومه پورعلی 

  

کارشناس ارشد کتابداری 

کتابدار

آدرس ایمیل:   masomeh_pourali@yahoo.com

013-33486406-9


الهام عباسی

 

کارشناس نرم افزار رایانه

همکار واحد امانت کتابخانه

آدرس ایمیل: elham_abasi90@yahoo.com

 013-33486406 

آمار کتابخانه

    • وضعیت منابع کتابخانه

بیش از 9100جلد کتاب فارسی چاپی

بیش از 2139 جلد کتاب لاتین

34عنوان مجله چاپی از سال 1957تا 2007میلادی

37عنوان مجله الکترونیکی از سال 2000 میلادی

قریب به 750عنوان پایان نامه از سال 1382  

 مجموعه سازی

تعداد کل کتاب های لاتین 

 تعداد کل کتاب های فارسی

 تعداد عنوان  تعداد نسخه ها تعداد عنوان  تعداد نسخه ها 
 900  1717     815  4583

کارگاه های آموزشی

 کارگاه های آموزشی

کتابداران کتابخانه دانشکده دندانپزشکی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشکده با پایگاه های اطلاعاتی، رفرنس نویسی، سرچ مقدماتی و پیشرفته و... کارگاه های آموزشی حضوری برگزار می نمایند. 

 نام کارگاه  تاریخ  مدرس  گروه
روش های جستجوی مقدماتی  97/11/28  رامین صولتی  دانشجویان 
 روش های جستجوی مقدماتی 97/11/29  رامین صولتی  دانشجویان 
کارگاه پروپوزال نویسی 97/11/30   الهه رفیعی دانشجویان 
 کارگاه پروپوزال نویسی  97/12/01  الهه رفیعی دانشجویان  
کارگاه رفرنس نویسی 98/04/09    

  

 

 

 

 

 

مجموعه کارگاه های توانمند سازی پژوهشی بهار 1401 معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

 گزارش عملکرد کتابخانه

 گزارش عملکرد کتابخانه سال  1398

 گزارش عملکرد کتابخانه سال 1399

گزارش عملکرد کتابخانه 6ماهه اول سال 1400

(گزارش شش ماهه دوم 1400)   PDF 

آمار کارکرد میز امانت دانشکده دندانپزشکی  از تاریخ 23/09/2021-1400/07/01 تا تاریخ 13/03/2022-1400/12/22

ردیف

نام مدرک

تعداد امانت جاری

تعداد کل امانت

تعداد بازگشت

تعداد کل رزرو

1

کتابهای فارسی

92

1540

1594

1

2

کتابهای لاتین

1

19

21

0

** امانت کتب به کاربران کتابخانه

**عضوگیری جدید دانشجویان دندانپزشکی و ورود اطلاعات آنها در نرم افزار کتابخانه

**فهرست نویسی و آماده نویسی کتب خریداری شده در نرم افزارکتابخانه

**ورود اطلاعات کتابخانه و کتابداران در سامانه libval

**فهرست نویسی پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه

**راهنمایی و مشاوره به دانشجویان در انتخابمنابع متناسب با نیاز اطلاعاتی آنها

**ارتباط با اعضای هیات علمی جهت تهیه لیست کتب مورد نیاز آنها

**ارتباط با ناشران به منظور آشنایی با منابع روز حوزه دندانپزشکی

 

گزارش عملکرد کتابخانه در سه ماهه اول سال 1401  pdf

راهنماهای آموزشی

انتشار بروشورها و راهنماهای آموزشی

با توجه به نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان، این واحد به طور منظم در تلاش است بروشورها و راهنمای اموزشی مورد نیاز دانشجویان بر اساس نظر سنجی ها  تهیه و تنظیم و از طریق ابزارهای اطلاع رسانی کتابخانه منتشر نماید.  

راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه

 
مساحت کتابخانه و سایت تعداد سیستم های سایت فضای مطالعه شبکه اینترنت اطلاع رسانی
221 متر 10 سیستم 40 عدد میز مطالعه
Lan
Wifi
 تابلواعلانات
ایمیل
مکاتبه رسمی
پیامک

سایر

 

 

پرسش از کتابدار

کاربران محترم در صورت نیاز به منبع اطلاعاتی خاص یا کتب الکترونیکی می توانند از طریق «از کتابدار بپرس» نیاز اطلاعاتی خود را با کتابدار مطرح کنند. بدین منظور بر منوی «از کتابدار بپرس» کلیک کرده و «درخواست خود را ارسال نمایید. کتابخانه این واحد از این طریق منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما نیز می باشد. 

از کتابدار بپرس

 

نظر سنجی

با کلیک بر روی لینک نظرسنجی میزان رضایت خود را از خدمات کتابخانه بیان کنید.

فرم نظرسنجی کتابخانه

سامانه های مفید

تازه های کتاب

تماس با ما

    • آدرس : رشت کمربندی سراوان به فومن مجتمع دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-دانشکده دندانپزشکی
    • تلفن : 01333486406
    • دورنگار : 01333486423
    • ایمیل آکادمیک :  dental@gums.ac.ir