اساتید مشاور آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1400- 99 

 

ردیف

نام استاد مشاور

تعداد

1

خانم دکتر بشردوست

30 نفر

2

آقای دکتر سمامی

30 نفر

3

خانم دکتر معصومی

30 نفر

4

خانم دکتر خانجانی

30 نفر

5

خانم دکتر ناصرعلوی

30 نفر

6

خانم دکتر محجوب

30 نفر

7

آقای دکتر فلاح چای

30 نفر

8

خانم دکتر سیم دار

30 نفر

9

آقای دکتر سالاری     

33 نفر دانشجویان شاهد و ایثارگر

10

مسئول اساتید مشاور:        آقای دکتر سالاری      

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401