کد رهگیری

کد ثبت

کد اخلاق

عنوان

نام دانشجو

موقعیت پایان نامه

دانشکده محل تحصیل

تاریخ ارسال

به این موقعیت

تاریخ تصویب

نام استاد

نام استاد مشاور

4010

1965

IR.GUMS.REC.1400.631

بررسی ارتباط عادات بهداشت دهانی با میزان انتقال خانوادگی کرونا در بیماران مبتلا به کووید 19 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1400-1401
   

معصومه محمودزاده

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1401/01/15

1400/10/19

نازنین بشردوست - استاد راهنمای اول

 

3929

1960

IR.GUMS.REC.1400.616

بررسی تاثیر شدت مال اکلوژن بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان کودکان 11-14 ساله مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دندانپزشکی رشت در سال 1400

نگین بازگیر

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1400/12/21 

1400/09/14

سیده هدیه دانشور - استاد راهنمای اول

یاسمین بابائی همتی - استاد مشاور اول

3825

1959

IR.GUMS.REC.1400.588

بررسی میزان دیده شدن دندان های مولر شیری حین صحبت کردن و خندیدن در کودکان 4 تا 6 سال شهر رشت در سال 1401-1400

امیرحسین ناطقی راد

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1400/12/08 

1400/08/23

آتوسا جانشین - استاد راهنمای اول

 

3032

1955

IR.GUMS.REC.1400.550

بررسی آسیب های فک و دندان در مصدومین موتورسیکلت سوار در مرکز آموزشی- درمانی پورسینا در سال های ‏‏1396 تا 1398 با توجه به استفاده از کلاه ایمنی

سید محمد امین  موسوی شالمایی

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1400/11/23 

1400/09/14

سید هادی حسینی - استاد راهنمای اول

زهرا محتشم امیری - استاد مشاور اولعنایت اله همائی راد - استاد مشاور دوم

3924

1954

IR.GUMS.REC.1400.552

بررسی آگاهی بیماران از خدمات دندانپزشکی در پاندمی کووید 19 در شهر رشت در سال 1400- 1401

مجتبی پورخرم

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1400/11/23 

1400/08/23

نازنین بشردوست - استاد راهنمای اول

 

3689

1953

IR.GUMS.REC.1400.511

بررسی اولویت های درمان های دندانپزشکی کودکان در طی پاندمی کووید 19 نسبت به قبل از شیوع پاندمی در مطب های خصوصی کودکان شهر رشت

مائده بلوایه

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1400/11/09 

1400/07/18

آتوسا جانشین - استاد راهنمای اول

سیده پروشا محجوب خطیبانی - استاد مشاور اول

3396

1952

IR.GUMS.REC.1400.491

بررسی فراوانی و علل شکایات دندانپزشکی بیماران از دندانپزشکان در ارتباط با اقدامات دندانپزشکی انجام شده در شهر رشت از سال 1397 تا1400

معصومه  قندی نژاد

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

 

1400/11/09 

1400/07/11

سید جواد کیا - استاد راهنمای اولکورش دل پسند - استاد راهنمای دوم

مرتضی رهبرطارمسری - استاد مشاور اول

3406

1942

IR.GUMS.REC.1400.431

بررسی فراوانی احساس خشکی دهان و عوامل مرتبط با آن در بیماران با سابقه بستری در بیمارستان رازی رشت به علت ابتلا به کووید-19 در سال 1400

محمدصادق  حسن نیا

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1400/10/13 

1400/08/23

بردیا ودیعتی صابری - استاد راهنمای اول

مسعود امیری مقدم - استاد مشاور اولمهناز فلاحی - استاد مشاور دوم

3492

1929

IR.GUMS.REC.1400.369

بررسی آگاهی دندانپزشکان از شیوه مدیریت زباله های دندانپزشکی در شهر لاهیجان در سال 1400و

اشکان قربان پور

7- در حال اجرا (پایان نامه/رساله)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دانشکده دندان پزشکی

1400/08/25 

1400/07/07

سیده سارا باقری - استاد راهنمای اول

نازنین بشردوست - استاد مشاور اول

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401