کد رهگیری

کد ثبت

کد اخلاق

عنوان

نام دانشجو

موقعیت پایان نامه

تاریخ ارسال به

این موقعیت

تاریخ

ایجاد

تاریخ

ارسال طرح

تاریخ

تصویب

نام استاد

نام استاد مشاور

4032

   

بررسی شیوع ضایعات استخوانی پریودنتال در رادیوگرافی پانورامیک در بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1400
 

رضا دلبری

4. بررسی و کارشناسی معاونت (پایان نامه/رساله)

1400/12/25 

1400/09/19 

1400/09/20 

1400/12/22

اشکان سالاری - استاد راهنمای اول

فردین زارعی - استاد مشاور اولمسعود امیری مقدم - استاد مشاور دوم

4108

   

بررسی و مقایسه پارامتر های انحنای مهره های گردنی در کلاس های مختلف اسکلتی در تصاویر لترال سفالومتری بیماران ارتودنسی در دو بازه زمانی 1390-1380 و 1395 به بعد

امیرعلی بزرگی

4. بررسی و کارشناسی معاونت (پایان نامه/رساله)

1400/12/25 

1400/10/22 

1400/10/22 

1400/12/22

زهرا دلیلی - استاد راهنمای اول

نوید کریمی نسب - استاد مشاور اول

4109

   

مقایسه تصمیم گیری در طرح درمان مجدد ریشه با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه مخروطی، پری اپیکال دیجیتال در مقابل ترکیب آنها

وحیده زینالی

4.بررسی و کارشناسی معاونت (پایان نامه/رساله)

1400/12/25 

1400/10/22 

1400/10/27 

1400/12/22

زهرا دلیلی - استاد راهنمای اول

مهران طارمسری - استاد مشاور اول

4012

   

بررسی شیوع سنگ پالپی در دندان های مولر اول و دوم مندیبل با استفاده از تصاویر CBCT (توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های رادیولوژی فک و صورت شهرستان رشت از سال 1399 تا 1400

سبحان شایان

4. بررسی و کارشناسی معاونت (پایان نامه/رساله)

1400/12/25 

1400/09/08 

1400/09/11 

1400/12/22

نرگس سیم دار - استاد راهنمای اول

 

4011

   

بررسی فراوانی انواع آناتومی ریشه و کانال های دندان های پره مولر ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCT (توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی) در مراجعه کنندگان به کلینیک های رادیولوژی فک و صورت شهرستان رشت بین سال های 1399 الی 1400

علی رحیمی نژاد کیسمی

4. بررسی و کارشناسی معاونت (پایان نامه/رساله)

1400/12/25 

1400/09/08 

1400/09/09 

1400/12/22

نرگس سیم دار - استاد راهنمای اول

 

4078

   

تاثیر سه نوع دهانشویه سفیدکننده بر سفیدکردن مینای دندان: یک مطالعه آزمایشگاهی

زهرا فرضی عین شیخ

4. بررسی و کارشناسی معاونت (پایان نامه/رساله)

1400/12/21 

1400/10/07 

1400/10/09 

 

فرشته ناصرعلوی - استاد راهنمای اول

 

4135

   

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1401

محمد فخاری

5. کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه (پایان نامه/رساله)

1400/12/09 

1400/11/03 

1400/11/07 

1400/12/01

یاسمین بابائی همتی - استاد راهنمای اولماهدخت طاهری - استاد راهنمای دوم

 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401