کد رهگیری

کد ثبت

کد اخلاق

عنوان

نام دانشجو

موقعیت

پایان نامه

تاریخ ایجاد

تاریخ تصویب

تاریخ دفاع

نام استاد

نام استاد مشاور

2883

1905

IR.GUMS.REC.1400.183

بررسی استرس دانشجویان دندانپزشکی نسبت به کشیدن دندان بیماران در شهر رشت سال تحصیلی 1400

پرویز کریمی گورجی

دفاع شده

1399/06/24

1400/03/23

1400/07/06

سید هادی حسینی - استاد راهنمای اول

مریم کوشا - استاد مشاور اول

2643

1855

IR.GUMS.REC.1399.274

بررسی تاثیر درمان ارتودنسی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و رژیم غذایی در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت در استان گیلان

ارسطو میرموید

دفاع شده

1399/04/22

1399/03/11

1399/11/06

یاسمین بابائی همتی - استاد راهنمای اول

 

2512

1898

IR.GUMS.REC.1400.111

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با Anti HBs antibody در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی گیلان در سال تحصیلی 1400-1399

مصطفی احمدی

دفاع شده

1399/03/21

 

1400/04/09

زهرا عبدالکریم پور - استاد راهنمای اول

سید جواد کیا - استاد مشاور اولپریدخت کریمیان - استاد مشاور دوم

3214

1897

IR.GUMS.REC.1400.086

بررسی ارتباط هوش هیجانی با اطلاعات دموگرافیک دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1400

عادل  ذبیحی حصاری

دفاع شده

1399/11/04

1400/01/22

1400/03/26

سیده سارا باقری - استاد راهنمای اول

سجاد رضائی - استاد مشاور دوممحمد ابراهیم غفاری - استاد مشاور اول

2651

1891

IR.GUMS.REC.1399.589

بررسی میزان فراوانی شکاف لب و کام در بیمارستان های شهر رشت از سال 1393 تا 1398

پیمان فرامرزی

دفاع شده

1399/04/22

 

1400/02/13

مریم ربیعی - استاد راهنمای اول

 

2786

1861

IR.GUMS.REC.1399.406

بررسی وضعیت دیسترس(پریشانی) و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با آینده حرفه‌ای خود بدنبال پاندمی COVID-19

علی رمزی

دفاع شده

1399/05/27

1399/05/26

1399/12/13

مریم ربیعی - استاد راهنمای اول

محمد سمامی - استاد مشاور اول

2709

1854

IR.GUMS.REC.1399.272

بررسی عوامل موثر بر میزان دریافت و پیگیری خدمات دندانپزشکی در بین افراد  60- 20 سال ساکن استان گیلان در سال 1399

علی جانی پور

دفاع شده

1399/05/07

1399/05/12

1399/11/26

نازنین بشردوست - استاد راهنمای اول

زهرا علمی رانکوهی - استاد مشاور اول

763

1809

IR.GUMS.REC.1398.395

بررسی شیوع استفاده از نخ دندان در افراد دارای پریودنتیت مزمن، مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال‌های ۹۷-۹۸

امیر حسین خلیلی

دفاع شده

1398/07/16

1398/07/14

1398/09/11

اشکان سالاری - استاد راهنمای اول

فرشته ناصرعلوی - استاد مشاور اول

2711

90

IR.GUMS.REC.1399.289

بررسی عملکرد و رواج استفاده از انواع دستگاه لایت کیور در مطب های خصوصی دندان پزشکان شهر رشت در سال 1399
     

المیرا ظهری

دفاع شده

1399/05/07

1399/05/12

1399/12/03

نیلوفر معین - استاد راهنمای اول

 

2866

1865

IR.GUMS.REC.1399.396

مقایسه ی وضعیت پریودنتال در بیماران دیابتی تیپ دو چاق و نرمال مراجعه کننده به دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399

راهب عالی

دفاع شده

1399/06/18

1398/10/22

1400/06/01

سید جواد کیا - استاد راهنمای اول

میثم ملک زاده - استاد مشاور اول

2705

1880

IR.GUMS.REC.1399.484

بررسی وضعیت تحصیلی و عوامل  مرتبط با آن در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در یک دوره 4 ساله (1388 تا1391)

سید یوسف رضوی

دفاع شده

1399/05/06

1399/05/26

1399/12/05

سیده سارا باقری - استاد راهنمای اول

نازنین بشردوست - استاد مشاور اول

2714

1881

IR.GUMS.REC.1399.558

ارزیابی فراوانی پاتولوژی های همراه با دندان های  نهفته بر اساس تصاویر رادیوگرافی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1399

زهرا امیری

دفاع شده

1399/05/07

1399/09/24

1399/12/12

عیسی عبدی - استاد راهنمای اول

 

2870

1860

IR.GUMS.REC.1399.340

بررسی وضعیت دهانی دندانی معلولین ذهنی و جسمی آسایشگاه معلولین غرب گیلان (صومعه سرا، دوگور)

هانیه نوبخت بلگوری

دفاع شده

1399/06/20

1399/05/12

1399/09/19

نازنین بشردوست - استاد راهنمای اول

 

2574

1834

IR.GUMS.REC.1399.209

بررسی فراوانی موقعیت فورامن اپیکال در دندان های سنترال دائمی مندیبل انسان با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با دسته  اشعه مخروطی در شهر رشت در سال های 1397-1398

فاطمه تجلی

دفاع شده

1399/04/08

1398/09/11

1399/10/30

فرزانه استوار راد - استاد راهنمای اول

الناز موسوی - استاد مشاور اول

2727

1852

IR.GUMS.REC.1399.270

بررسی ارتباط رفتار غذایی کودکان بر پوسیدگی دندانی زودرس کودکان 3 تا 6 ساله در مهد کودک های شهر رشت در سال 1399
  

ارمغان حجتی ثابت

دفاع شده

1399/05/11

1399/05/12

1399/07/23

آتوسا جانشین - استاد راهنمای اول

محمد ابراهیم غفاری - استاد مشاور اول

3316

1924

IR.GUMS.REC.1400.315

بررسی عوامل خطر مرتبط با احساس خشکی دهان در بیماران مبتلا به بیماری قلبی بستری در درمانگاه بیمارستان حشمت رشت در سال 1400نمایش دستور شورا
  

فائزه سلیمانی

دفاع شده

1399/12/12

1400/03/19

1400/10/01

مریم سادات بصیرت - استاد راهنمای اولسیده فاطمه میررازقی - استاد راهنمای دوم

 

2773

1882

IR.GUMS.REC.1399.411

مقایسه فراوانی سندرم سوزش دهان در افراد مبتلا به دیابت، افراد مبتلا به کم‌کاری تیروئید و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1399

فریبا اصلانی

دفاع شده

1399/05/22

1399/04/11

1400/01/30

سید جواد کیا - استاد راهنمای اول

محمد سمامی - استاد مشاور اول

2715

1859

IR.GUMS.REC.1399.388

ارزیابی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان سال های پنجم و ششم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399

مریم محمدی

دفاع شده

1399/05/07

1399/05/26

1399/12/11

نازنین بشردوست - استاد راهنمای اول

نسترن میرفرهادی - استاد مشاور اول

2427

1875

IR.GUMS.REC.1399.553

بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر رشت از تشخیص و درمان حفره خشک

نیما جلالی

دفاع شده

1399/03/01

1399/09/24

1399/11/28

سید هادی حسینی - استاد راهنمای اول

 

404

1794

IR.GUMS.REC.1398.172

بررسی مقایسه ای پرسشنامه های GOHAI و OHIP-14  بعنوان دو ابزار سنجش کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در سالمندان بازنشسته شهرستان رشت در سال 1398

سعید روستای توچاهی

دفاع شده

1398/03/25

1398/03/11

1398/06/31

مریم ربیعی - استاد راهنمای اول

 

380

1765

IR.GUMS.REC.1398.011

بررسی مقایسه ای اثر سفیدکنندگی دو ماده ی سفید کننده در مطب  FGM)    Whiteness HP Maxx ) و  Snow plus o 

زهرا نظریان

دفاع شده

1398/03/16

1397/12/11

1398/04/25

یاسمن صادقی - استاد راهنمای اول

 

878

1822

IR.GUMS.REC.1398.426

مقایسه سیل اپیکال سه تکنیک پرکردگی ریشه پس از تهیه فضای پست

سیدامیرحسین سیدنژاد

دفاع شده

1398/09/09

1398/09/30

1399/02/14

حسین مسعودی راد - استاد راهنمای اول

 

830

1818

IR.GUMS.REC.1398.422

بررسی ترانسپورتیشن دو سیستم روتاری مختلف به کمک توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه مخروطی: یک مطالعه آزمایشگاهی

حمیدرضا شریفیان

دفاع شده

1398/08/15

1398/08/12

1399/01/31

مهران طارمسری - استاد راهنمای اول

زهرا دلیلی - استاد مشاور اول

3309

1916

IR.GUMS.REC.1400.293

بررسی تاثیر موقعیت های مختلف عمودی دندان های اینسایزور سنترال فک بالا بر زیبایی لبخند از نمای فرونتال از دید ارتودنتیست ها، دندان پزشکان عمومی و بیماران ارتودنسی در ایران در سال 1400

نیلوفر فلاح ابراهیم نژاد

دفاع شده

1399/12/10

1400/04/16

1400/10/26

سیده فاطمه معصومی فخبی - استاد راهنمای اول

 

374

1799

IR.GUMS.REC.1398.127

بررسی مقایسه ای ابعاد  عرضی ماگزیلا در بیماران با و بدون دندان کانین نهفته بااستفاده از تصاویر توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه مخروطی(CBCT) در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397-1398

آرمین صدق روحی

دفاع شده

1398/03/12

1397/12/11

1398/12/05

ساره کشاورز مشکین فام - استاد راهنمای اول

نگار خسروی فرد - استاد مشاور اولعیسی عبدی - استاد مشاور دوم

859

1815

IR.GUMS.REC.1398.427

بررسی آزمایشگاهی مقایسه اثر غلظت دهان¬شویه کلرهگزیدین(0.12, 0.2)  و وجود سیستم ضدرنگ (ADS) بر میزان تغییر رنگ دندان

ماکان بیانی

دفاع شده

1398/09/04

1398/09/30

1399/02/09

نیلوفر معین - استاد راهنمای اول

فرشته ناصرعلوی - استاد مشاور اول

377

1769

IR.GUMS.REC.1398.012

بررسی مقایسه ای توانایی برداشت رنگدانه خارجی دو محصول OTC (خمیردندان زغالی و خمیردندان سفید کننده oralB)

فائقه نورصباغی

دفاع شده

1398/03/13

1397/12/11

1398/06/12

یاسمن صادقی - استاد راهنمای اول

 

531

1808

IR.GUMS.REC.1398.256

بررسی تاثیر سه مال اکلوژن متفاوت بر روی کیفیت زندگی افراد 12 تا 14 ساله در شهر رشت در سال 1398

امین فرشته هوش

دفاع شده

1398/04/25

1398/04/23

1398/09/07

سیده فاطمه معصومی فخبی - استاد راهنمای اول

 

545

1792

IR.GUMS.REC.1398.255

بررسی شیوع  انواع سایش های دندانی در بیماران مراجعه کننده  به دانشکده دندانپزشکی گیلان  در سال 1398

الب ارسلان دلربا

دفاع شده

1398/04/30

1398/04/23

1398/08/29

حمید رضا ذاکر جعفری - استاد راهنمای اول

امیررضا هندی - استاد مشاور اول

555

1805

IR.GUMS.REC.1398.298

ارزیابی دیدگاه والدین از دسترس و موانع دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان در کودکان مدارس ابتدایی شهرستان رشت در سال۱۳۹۸

امیرحسین سرفراز

دفاع شده

1398/05/01

1398/04/31

1398/06/30

نازنین بشردوست - استاد راهنمای اول

سیده پروشا محجوب خطیبانی - استاد مشاور اول

865

1817

IR.GUMS.REC.1398.428

بررسی شاخص عدالت در مصرف و هزینه های پرداختی از جیب خدمات دندان پزشکی در ایران در سال 1396

علیرضا نوری

دفاع شده

1398/09/06

1398/09/30

1399/04/09

مریم ربیعی - استاد راهنمای اول

عنایت اله همائی راد - استاد مشاور اول

2285

1833

IR.GUMS.REC.1399.100

بررسی فراوانی نهفتگی دندان های کانین و پرمولر در تصاویر پانورامیک دیجیتال بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رشت در سال 1398

وحید رضائی استبرق

دفاع شده

1399/02/10  10:55:02

1398/11/13

1399/04/02

سید هادی حسینی - استاد راهنمای اول

سمیه نعمتی - استاد مشاور اول

389

1813

IR.GUMS.REC.1398.125

ارزیابی مقایسه ای میزان مقبولیت ایجاد بی حسی در فک پایین در دو تکنیک Halsted و Modified Arched Needle در دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398

مهرداد  رضایی استبرق

دفاع شده

1398/03/20  16:22:08

1398/02/14

1398/08/26

سید هادی حسینی - استاد راهنمای اول

عیسی عبدی - استاد مشاور اول

412

1810

IR.GUMS.REC.1398.168

بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم فک تحتانی در مراجعین به دانشکده ی دندانپزشکی علوم پزشکی رشت در سال های 1396 تا 1397

زهرا مزارعی فرد

دفاع شده

1398/03/27  23:05:13

1398/03/11

1398/07/30

سید هادی حسینی - استاد راهنمای اول

فریبرز فقیهی - استاد مشاور اول

3243

1893

IR.GUMS.REC.1400.081

بررسی علل جستجوی اطلاعاتی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از منابع جستجوی اطلاعات در سال 1400

پارسا کریمی

دفاع شده

1399/11/12  19:32:55

 

1400/08/22

بردیا ودیعتی صابری - استاد راهنمای اول

 

3242

1909

IR.GUMS.REC.1400.240

بررسی اثر دو ماده ی سفیدکننده ی Snow plus O وWhiteness HP Maxx(FGM) روی میکروهاردنس مینا 

سارا وحیدی

دفاع شده

1399/11/12  14:57:10

1400/03/23

1400/08/25

یاسمن صادقی - استاد راهنمای اول

نیلوفر معین - استاد مشاور اول

3274

1911

IR.GUMS.REC.1400.241

ارزیابی انتظارات بیماران و والدین از درمان ارتودنسی در رشت در سال 1399-1400

علی علی زاده

دفاع شده

1399/11/23  20:41:22

1400/03/23

1400/08/23

سیده فاطمه معصومی فخبی - استاد راهنمای اول

 

3288

1915

IR.GUMS.REC.1400.292

بررسی فراوانی انواع خشونت بیماران علیه دندانپزشکان شهر رشت در سال 1399-1400

علی دلخوش نواز

دفاع شده

1399/11/30  13:14:48

1400/04/16

1400/11/12

شیرین مدبرنیا - استاد راهنمای اول

ربابه سلیمانی - استاد مشاور اولمحمد ابراهیم غفاری - استاد مشاور دوم

3522

1926

IR.GUMS.REC.1400.341

بررسی موانع و عوامل تسهیل کننده مراقبت های دندانی پیشگیرانه خانگی در کودکان 12-6 ساله عقب مانده ذهنی در شهر رشت در سال 1400

شایان رمضان پور

دفاع شده

1400/03/02  20:18:19

1400/06/07

1400/10/29

سیده هدیه دانشور - استاد راهنمای اول

 

3305

1927

IR.GUMS.REC.1400.329

بررسی رابطه سلامت اجتماعی و صفات شخصیتی با رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

نیما احمدی پور

دفاع شده

1399/12/07  16:33:12

1400/04/06

1400/10/22

شیرین مدبرنیا - استاد راهنمای اولعادله عیسی نظر فومنی - استاد راهنمای دوم

مهناز فلاحی - استاد مشاور اول

3043

1930

IR.GUMS.REC.1400.393

مقایسه ی سطح اضطراب و افسردگی در افراد سالم و مبتلا به پریودونتیت مزمن در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1400

امیرحسین محمدنژاد

دفاع شده

1399/09/02  22:54:37

1400/06/07

1400/11/23

میثم ملک زاده - استاد راهنمای اول

مسعود امیری مقدم - استاد مشاور اولپریسا ضیایی - استاد مشاور دوم

3379

1943

IR.GUMS.REC.1400.435

بررسی میزان مهارت دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تجویز و تفسیر تست های آزمایشگاهی در سال تحصیلی 1400-1399

هما رضایی

دفاع شده

1400/01/17  11:32:27

1400/07/07

1400/11/24

مریم سادات بصیرت - استاد راهنمای اول

محمد سمامی - استاد مشاور اول

3124

1917

IR.GUMS.REC.1400.290

بررسی الگوی شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان های پورسینا و ولایت رشت در دوره 4 ساله ( شهریور 96 تا شهریور 1400

مهسا صفاتی

دفاع شده

1399/09/25  22:15:15

1400/04/06

1400/09/22

عیسی عبدی - استاد راهنمای اول

 

3237

1903

IR.GUMS.REC.1400.163

بررسی آگاهی دانشجویان دندانپزشکی در مورد دستورالعمل ارایه خدمات دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کووید 19 در سال 1400

یحیی چمنی

دفاع شده

1399/11/11  22:53:18

1400/01/22

1400/06/23

مریم سادات بصیرت - استاد راهنمای اول

محمد سمامی - استاد مشاور اول

2713

1873

IR.GUMS.REC.1399.516

بررسی آزمون های SCT و MCQ در ارزشیابی بالینی درس بیماریهای دهان و دندان دانشجویان دندانپزشکی رشت

حسام محمدپور

دفاع شده

1399/05/07  10:23:02

1399/05/26

1400/02/13

نازنین بشردوست - استاد راهنمای اولفریبا عسگری - استاد راهنمای دوم

نسترن میرفرهادی - استاد مشاور اولمریم سادات بصیرت - استاد مشاور دوم

2710

1858

IR.GUMS.REC.1399.357

مقایسه ضخامت لثه، ضخامت استخوان زیرین و موقعیت ساجیتال ریشه در دندانهای قدامی ماگزیلا به وسیله اندازه گیری کلینیکی و توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه مخروطی (CBCT)

علی مدینه

دفاع شده

1399/05/07  09:24:21

1399/05/26

1400/01/24

نفیسه خانجانی - استاد راهنمای اول

فرزانه استوار راد - استاد مشاور اول

3292

1932

IR.GUMS.REC.1400.403

بررسی فراوانی پوسیدگی دیستالی در مولر دوم مندیبل ناشی از مولر سوم نهفته و نیمه نهفته در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رشت در سال 1400-1399

محسن کاظمی

دفاع شده

1399/12/03  04:09:39

1400/06/07

1400/11/05

سید هادی حسینی - استاد راهنمای اول

فرزانه استوار راد - استاد مشاور اول

3255

1933

IR.GUMS.REC.1400.392

بررسی ارتباط رنگ انتخابی و سطح اضطراب دندانپزشکی کودکان 12-6 ساله مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

آناهیتا  سلطانی

دفاع شده

1399/11/15  22:08:36

1400/04/16

1400/11/11

سیده پروشا محجوب خطیبانی - استاد راهنمای اول

آتوسا جانشین - استاد مشاور اولعادله عیسی نظر فومنی - استاد مشاور دوم

3645

1941

IR.GUMS.REC.1400.456

بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نحوه ی پردازش و انتقال بیوپسی های دهانی در دانشکده در سال 1400

ثریا نجفی

دفاع شده

1400/04/15  22:24:52

1400/07/18

1400/10/25

سیده سارا باقری - استاد راهنمای اول

 

3540

1934

IR.GUMS.REC.1400.391

بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی شهر رشت در  دوران  پاندمی کووید-19 در سال 1400

جواد  واحد

دفاع شده

1400/03/10  19:23:26

1400/07/07

1400/11/17

محمد سمامی - استاد راهنمای اول

مریم ربیعی - استاد مشاور اول

3306

1928

IR.GUMS.REC.1400.350

بررسی استرس شغلی در ارتودنتیست های ایران در سال 1400

محمد خدابخش

دفاع شده

1399/12/07  16:50:27

1400/04/16

1400/11/10

سیده فاطمه معصومی فخبی - استاد راهنمای اول

پویا آذری - استاد مشاور اول

3249

1910

IR.GUMS.REC.1400.238

بررسی الگوی انتخاب و استفاده از خمیردندان در کودکان 6-3 ساله شهر رشت در سال 1400

سیده نیوشا میرفلاح نصیری

دفاع شده

1399/11/14

1400/02/22

 

سیده پروشا محجوب خطیبانی - استاد راهنمای اول

سیده هدیه دانشور - استاد مشاور اول

1813

1902

IR.GUMS.REC.1400.123

بررسی دیدگاه و نظرات دندانپزشکان شهر رشت در مورد کاربرد تکنولوژی دیجیتال و کامپیوتر در دنداپزشکی در سال 1400

ملیدا میری

دفاع شده

1398/11/29

1398/10/22

1400/04/12

یاسمین بابائی همتی - استاد راهنمای اول

مریم ربیعی - استاد مشاور اول

392

1782

IR.GUMS.REC.1398.115

بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد والدین در ارتباط با مراقبت های دهان و  دندان کودکان مبتلا به S-ECC قبل و بعد از انجام درمان های دندان پزشکی تحت بیهوشی

زهرا  نجفی

دفاع شده

1398/03/21

1398/03/11

 

انوشه جنانی - استاد راهنمای اول

 

289

1772

IR.GUMS.REC.1398.039

بررسی اثر توان های مختلف لیزر Er:YAG بر استحکام اتصال برشی کامپوزیت نوری جدید به کامپوزیت قدیمی

زهرا فیض خواه

دفاع شده

1398/02/10

1397/12/11

 

یوسف  جهاندیده - استاد راهنمای اول

 

752

1851

IR.GUMS.REC.1399.037

بررسی الگوی غذایی در بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن بستری شده در بخش انکولوژی بیمارستان های امیرالمومنین و رازی  رشت  در سال 98-1397

معصومه جوانبخت

دفاع شده

1398/07/14

   

مریم سادات بصیرت - استاد راهنمای اول

مرجان مهدوی روشن - استاد مشاور اولعباس رحیمی - استاد مشاور دوم

630

1853

IR.GUMS.REC.1399.038

بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مصرف کننده داروهای کاهنده فشارخون مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان رازی رشت

آزاده اسمعیل زاده

دفاع شده

1398/06/02

   

گلپر رادافشار - استاد راهنمای اول

اصغر حاجی عباسی - استاد مشاور اولفردین میربلوک - استاد مشاور دوم

864

1832

IR.GUMS.REC.1398.431

بررسی اختلال بد ریخت انگاری بدن در بیماران بزرگسال ارتودنسی شهر رشت در سال 98

سجاد شیرخونی

دفاع شده

1398/09/06

1398/09/30

 

سیده فاطمه معصومی فخبی - استاد راهنمای اول

پویا آذری - استاد مشاور اول

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401