دانشجویان گرامی بعضی از اساتید فایل صوتی خود را در پاورپوینت های با ورژن پایین آفیس ضبط نموده اند و به همین علت فایل صوتی آنها قابل پخش نمی باشد.

در ضمن با توجه به راه اندازی سامانه آموزش مجازی نوید و بارگذاری این درسها در آن سامانه توسط اساتید، در صورت بارگذاری درس توسط استاد می توانیداز طریق این سامانه با استاد مربوطه تعامل داشته باشید. آدرس سامانه آموزش مجازی نوید دانشگاه علوم پزشکی گیلان: http://gumsnavid.vums.ac.ir/

 قابل توجه دانشجویان گرامی درسهایی که در گوگل درایو بارگذاری شده صوت آن بصورت آنلاین قابل پخش نمی باشد برای مشاهده کامل فایل را ابتدا دانلود نمایید.

  دروس ترمیم دندانی دانشکده دندانپزشکی

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس مبانی ترمیمی الف واحد رشت

        آمالگام دندانی ۱

          آمالگام دندانی ۲  

          وسایل و تجهیزات قسمت اول  

          وسایل و تجهیزات قسمت دوم  

          کلاس ۱ آمالگام قسمت اول  

          کلاس ۱ آمالگام قسمت دوم  

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس ترمیمی ۲ نظری انزلی

        عدم موفقیت کامپوزیت ۱ قسمت اول

        عدم موفقیت کامپوزیت ۱ قسمت دوم

        عدم موفقیت کامپوزیت 2 

        عدم موفقیت آمالگام 

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس ترمیمی 1 نظری واحد رشت

        ملاحظات پالپی ۱ قسمت اول

        ملاحظات پالپی ۱ قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس ترمیمی 1 نظری واحد رشت

        ملاحظات پالپی 2 قسمت اول

        ملاحظات پالپی 2 قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس ترمیمی 2 نظری واحد انزلی

        ترمیم دندانهای اندو شده جلسه 1 قسمت اول

        ترمیم دندانهای اندو شده جلسه 1 قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس ترمیمی 2 نظری واحد انزلی

        ترمیم دندانهای اندو شده جلسه 2 قسمت اول

        ترمیم دندانهای اندو شده جلسه 2 قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس ترمیمی 2 نظری واحد انزلی

        ترمیم دندانهای اندو شده جلسه 3 قسمت اول

        ترمیم دندانهای اندو شده جلسه 3 قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس مبانی ترمیمی ب واحد انزلی

        ترمیم کامپوزیت کلاس 4 جلسه اول 

        ترمیم کامپوزیت کلاس 4 جلسه دوم 

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس مبانی ترمیمی ب واحد انزلی

        ترمیم کامپوزیت کلاس 5 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس مبانی ترمیمی الف واحد رشت

        ترمیم حفرات کلاس 1 آمالگام قسمت اول 

        ترمیم حفرات کلاس 1 آمالگام قسمت دوم 

 

 

  

دکتر فرشته ناصر علوی

 درس مبانی ترمیمی الف واحد رشت

        تراش و ترمیم حفرات کلاس 5 آمالگام قسمت اول 

        تراش و ترمیم حفرات کلاس 5 آمالگام قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

دکتر نیوشا سرابی  

دکتر نیوشا سرابی

 درس مبانی ترمیمی ب (انزلی)

        اصول تهیه حفرات و ترمیم ضایعات کلاس٣ با مواد همرنگ دندان قسمت اول 

        اصول تهیه حفرات و ترمیم ضایعات کلاس٣ با مواد همرنگ دندان قسمت دوم 

 

دکتر نیوشا سرابی  

دکتر نیوشا سرابی

 درس مبانی ترمیمی ب (انزلی)

        position in operative dentistry 

 

 

دکتر نیوشا سرابی  

دکتر نیوشا سرابی

 درس بافت دندان در سلامت و بیماری

        بیولوژی مینا و عاج 

 

 

دکتر نیوشا سرابی  

دکتر نیوشا سرابی

 درس ترمیمی٢ نظری (انزلی)

        اصول ملاحظات زیبایی در دندانپزشکی ترمیمی قسمت اول 

        اصول ملاحظات زیبایی در دندانپزشکی ترمیمی قسمت دوم 

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

دکتر نیوشا سرابی  

دکتر نیوشا سرابی

 درس ترمیمی٢ نظری (انزلی)

        ونیرهای مستقیم قسمت اول 

      ونیرهای مستقیم قسمت دوم 

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 دکتر مهرسیما قوامی 

دکتر مهرسیما قوامی

 درس مبانی مواد دندانی

      فلزات و آلیاژ ها قسمت اول   

      فلزات و آلیاژ ها قسمت دوم   

      فلزات و آلیاژ ها قسمت سوم   

 

 

 دکتر مهرسیما قوامی 

دکتر مهرسیما قوامی

 درس مبانی مواد دندانی

      impression materials قسمت اول   

      impression materials قسمت دوم    

      impression materials قسمت سوم    

      impression materials قسمت چهارم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 دکتر مهرسیما قوامی 

دکتر مهرسیما قوامی

 درس مبانی ترمیمی ب واحد انزلی

      composite resin قسمت اول   

      composite resin قسمت دوم    

      composite resin قسمت سوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مهرسیما قوامی 

دکتر مهرسیما قوامی

 درس مبانی مواد دندانی

      gypsum products قسمت اول   

      gypsum products قسمت دوم    

      gypsum products قسمت سوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مهرسیما قوامی 

دکتر مهرسیما قوامی

 درس مبانی مواد دندانی

      dental ceramics   

 

 

 دکتر مهرسیما قوامی 

دکتر مهرسیما قوامی

 درس مبانی مواد دندانی

      COLOR قسمت اول   

      COLOR قسمت دوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مهرسیما قوامی 

دکتر مهرسیما قوامی

 درس مبانی ترمیمی ب واحد انزلی

      معرفی انواع دستگاه های کیور کننده قسمت اول   

      معرفی انواع دستگاه های کیور کننده قسمت دوم    

      معرفی انواع دستگاه های کیور کننده قسمت سوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر یاسمن صادقی

 درس ترمیمی 1 واحد رشت  

     سیستم های باندینگ1  قسمت اول  

     سیستم های باندینگ1  قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

 درس  آناتومی و مروفولوژی دندان-تراش لترال مندیبل

       انسیزورهای مندیبل 

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت اول 

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت دوم 

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان-تراش لترال مندیبل

        فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت سوم بخش اول   

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت سوم بخش دوم  

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت سوم بخش سوم

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت سوم بخش چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت سوم، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان-تراش لترال مندیبل

        فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت چهارم

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

 درس  آناتومی و مروفولوژی دندان

        فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت چهارم بخش اول   

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت چهارم بخش دوم  

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت چهارم بخش سوم

       فیلم آموزش تراش لترال مندیبل قسمت چهارم بخش چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت سوم، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان- تراش پرمولر بالا

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت اول بخش اول   

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت اول بخش دوم   

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت اول بخش سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت اول، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان- تراش پرمولر بالا

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت دوم بخش اول   

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت دوم بخش دوم   

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت دوم بخش سوم  

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت دوم بخش چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت اول، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان- تراش پرمولر بالا

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت سوم بخش اول   

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت سوم بخش دوم   

        فیلم آموزش تراش پرمولر بالا قسمت سوم بخش سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت اول، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

 درس  آناتومی و مروفولوژی دندان

       پاورپوینت پرمولرهای پایین 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان- تراش پرمولر پایین

        فیلم آموزش تراش پرمولر پایین قسمت اول بخش اول   

        فیلم آموزش تراش پرمولر پایین قسمت دوم بخش دوم   

        فیلم آموزش تراش پرمولر پایین قسمت سوم بخش سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت اول، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان- تراش پرمولر پایین

        فیلم آموزش تراش پرمولر پایین قسمت دوم بخش اول   

        فیلم آموزش تراش پرمولر پایینقسمت دوم بخش دوم   

        فیلم آموزش تراش پرمولر پایین قسمت دوم بخش سوم  

        فیلم آموزش تراش پرمولر پایین قسمت دوم بخش چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت اول، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان- تراش کانین ماگزیلا

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت اول بخش اول   

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت اول بخش دوم   

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت اول بخش سوم  

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت اول بخش چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت اول، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

  درس  آناتومی و مروفولوژی دندان- تراش کانین ماگزیلا

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت دوم بخش اول   

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت دوم بخش دوم   

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت دوم بخش سوم  

        فیلم آموزش تراش کانین ماگزیلا قسمت دوم بخش چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فیلم آموزشی قسمت اول، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر طیبه رستم زاده

 درس  ترمیمی نظری1

        Field Isolation 

 

 

  

دکتر رضا طایفه دولو

 درس ترمیمی 1 نظری واحد رشت

        آکلوژن قسمت اول

        آکلوژن قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

 

  

دکتر اشکان سالاری

 درس پریو ۳ نظری واحد انزلی 

      جراحی resective استخوان    

 

 

  

دکتر اشکان سالاری

 درس پریو ۳ نظری واحد انزلی 

      تشخیص و درمان ضایعات اندو-پریو قسمت اول    

      تشخیص و درمان ضایعات اندو-پریو قسمت دوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر اشکان سالاری

 درس پریو ۳ نظری واحد انزلی 

      ارتباط پریو با ارتو قسمت اول    

      ارتباط پریو با ارتو قسمت دوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر نفیسه خانجانی

 درس پریو ۱ نظری واحد انزلی

     لیگامان پریودنتال قسمت اول    

     لیگامان پریودنتال قسمت دوم    

     لیگامان پریودنتال قسمت سوم    

     لیگامان پریودنتال قسمت چهارم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به ۴ قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر نفیسه خانجانی

 درس پریو 2 نظری واحد رشت

     شناخت و طرز استفاده از وسایل جرمگیری     

 

 

 

  

دکتر بردیا ودیعتی

 درس ایمپلنت نظری 

      استیواینتگریشن بافت سخت و نرم    

توجه: دانشجویانی که این درس را با استاد ودیعتی دارند برای مطالعه پس از انتخاب عنوان درس وارد سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه می شوند بعد از ثبت نام می توانند کد استفاده از درس را از نماینده کلاس خودشان بگیرند

 

 

  

دکتر زهرا ظهری

 درس پریو 3 نظری واحد انزلی

     موکوجینجیوال1 قسمت اول    

     موکوجینجیوال1 قسمت دوم    

     موکوجینجیوال1 قسمت سوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

  

دکتر زهرا ظهری

  درس پریو 3 نظری واحد انزلی جلسه 24 فروردین

     موکوجینجیوال2 قسمت اول    

     موکوجینجیوال2 قسمت دوم    

     موکوجینجیوال2 قسمت سوم    

     موکوجینجیوال2 قسمت چهارم    

     موکوجینجیوال2 قسمت پنجم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

  

دکتر مسعود امیری مقدم

 درس پریو 3 نظری واحد انزلی 

       جلسه یک ارتباط پریو و دندانپزشکی ترمیمی  

      جلسه دوم ارتباط پریو و دندانپزشکی ترمیمی 2   

      جلسه سه بیماری های حاد پریودونتال ترمیمی   

    

 

 

 

  

دکتر مسعود امیری مقدم

 درس پریو 1 نظری واحد انزلی 

      1- ویژگی های بالینی ژنژیویت   

      2-  بوی بد دهان ، تشخیص و درمان آن     

 

 

  

دکتر مسعود امیری مقدم

 درس پریو 1 نظری واحد انزلی 

      1- PERIODONTAL POCKET   

      2-  GINGIVITS      

 

 

 

 

  

دکتر شیرین مدبرنیا

 درس بافت دندان در سلامت و بیماری 

       مخاط دهان  

                   فایل صوت قسمت اول مخاط دهان  

                   فایل صوت قسمت دوم مخاط دهان

 

  

دکتر شیرین مدبرنیا

 درس بافت دندان در سلامت و بیماری 

       استخوان و پریودنشیوم  

                   فایل صوتی قسمت اول  

                   فایل صوتی قسمت دوم

                   فایل صوتی قسمت سوم 

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل صوتی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  دکتر شیرین مدبرنیا

  درس دندانپزشکی تشخیصی ۲   

     بیماریهای ایمونولوژیک، آلرژیک و بیماریهای ویروسی قسمت اول   

     بیماریهای ایمونولوژیک، آلرژیک و بیماریهای ویروسی قسمت دوم   

     بیماریهای ایمونولوژیک، آلرژیک و بیماریهای ویروسی قسمت سوم   

     بیماریهای ایمونولوژیک، آلرژیک و بیماریهای ویروسی قسمت چهارم   

     بیماریهای ایمونولوژیک، آلرژیک و بیماریهای ویروسی قسمت پنجم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درس، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  دکتر شیرین مدبرنیا

  درس آسیب شناسی پایه   

     آمبولی، انفارکتوس، شوک قسمت اول   

     آمبولی، انفارکتوس ، شوک قسمت دوم   

     آمبولی، انفارکتوس ، شوک قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درس، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر شیرین مدبرنیا

 درس بافت دندان در سلامت و بیماری 

       غدد بزاقی  

 

 

  

دکتر شیرین مدبرنیا

 درس دندانپزشکی تشخیصی ۲  

        آسیب های فیزیکی و شیمیایی مخاط دهان  

 

 

  

دکتر شیرین مدبرنیا

 درس دندانپزشکی تشخیصی ۳ واحد انزلی  

        ضایعات اپی تلیالی بدخیم  

 

 

  

دکتر شیرین مدبرنیا

 درس دندانپزشکی تشخیصی ۳ واحد انزلی  

       آسیب شناسی استخوان (قسمت اول)   

 

 

 

  

دکتر شیرین مدبرنیا

 درس دندانپزشکی تشخیصی ۳ واحد انزلی  

       آسیب شناسی استخوان (قسمت دوم)   

 

 

  

دکتر سارا باقری

 درس آسیب شناسی پایه 

       التهاب  

                   فایل صوتی اسلایدها قسمت اول  

                  فایل صوتی اسلایدها قسمت دوم  

                   فایل صوتی اسلایدها قسمت سوم  

                   فایل صوتی اسلایدها قسمت چهارم  

                   فایل صوتی اسلایدها قسمت پنجم  

                   فایل صوتی اسلایدها قسمت ششم  

 

 

  

دکتر سارا باقری

 درس جنین شناسی 

       مینای دندان  

 

 

  

دکتر سارا باقری

 درس جنین شناسی 

       کمپلکس عاج- پالپ سمان قسمت اول  

       کمپلکس عاج- پالپ سمان قسمت دوم  

       کمپلکس عاج- پالپ سمان قسمت سوم  

       کمپلکس عاج- پالپ سمان قسمت چهارم  

       کمپلکس عاج- پالپ سمان قسمت پنجم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

  

دکتر امیررضا هندی

 درس پروتز پیشرفته ۲ نظری  

     Restoration Resin-Bonded  

 

 

  

دکتر امیررضا هندی

 درس تشخیصی 6  

     ماگزیلوفاشیال نهایی  

 

  

دکتر حسین پورخلیلی

 درس مبانی پروتز پارسیل  

     نگهدارنده های مستقیم و غیر مستقیم قسمت اول  

     نگهدارنده های مستقیم و غیر مستقیم قسمت دوم  

     نگهدارنده های مستقیم و غیر مستقیم قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر حسین پورخلیلی

 درس درمان بیماران بی دندان واحد رشت  

     طرح درمانهای جایگزین-فصل 6 زرب قسمت اول  

     طرح درمانهای جایگزین-فصل 6 زرب قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر حسین پورخلیلی

 درس درمان بیماران بی دندان واحد رشت  

     ریلاین و ترمیم پروتز کامل قسمت اول  

     ریلاین و ترمیم پروتز کامل قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر حسین پورخلیلی

 درس درمان بیماران بی دندان واحد رشت  

     مواد آستری دنچر  

 

 

  

دکتر حسین پورخلیلی

  درس مبانی پروتز پارسیل واحد رشت  

     سوروی و طراحی قسمت اول  

     سوروی و طراحی قسمت دوم  

     سوروی و طراحی قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر حسین پورخلیلی

  درس مبانی پروتز پارسیل واحد رشت  

     مواد و روش های قالبگیری قسمت اول  

     مواد و روش های قالبگیری قسمت دوم  

     مواد و روش های قالبگیری قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر حسین پورخلیلی

 درس مبانی پروتزهای پارسیل واحد رشت 

     کست های تشخیصی  

 

 

  

دکتر سید زهیر موسوی مهر

  درس درمان بیماران بی دندان واحد انزلی  

     طرح درمان جایگزین -فصل 6 زرب قسمت اول  

     طرح درمان جایگزین-فصل 6 زرب قسمت دوم  

     طرح درمان جایگزین-فصل 6 زرب قسمت سوم  

     طرح درمان جایگزین فصل 6 زرب قسمت چهارم  

     طرح درمان جایگزین-فصل 6 زرب قسمت پنجم  

     طرح درمان جایگزین-فصل 6 زرب قسمت ششم  

     طرح درمان جایگزین-فصل 6 زرب قسمت هفتم  

     طرح درمان جایگزین-فصل 6 زرب قسمت هشتم  

     طرح درمان جایگزین-فصل 6 زرب قسمت نهم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 9 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر سید زهیر موسوی مهر

  درس درمان بیماران بی دندان واحد انزلی  

     انتخاب و ترتیب دندانهای مصنوعی -فصل 10 زرب قسمت اول  

     انتخاب و ترتیب دندانهای مصنوعی -فصل 10 زرب قسمت دوم  

     انتخاب و ترتیب دندانهای مصنوعی -فصل 10 زرب قسمت سوم  

     انتخاب و ترتیب دندانهای مصنوعی -فصل 10 زرب قسمت چهارم  

     انتخاب و ترتیب دندانهای مصنوعی -فصل 10 زرب قسمت پنجم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر سید زهیر موسوی مهر

  درس درمان بیماران بی دندان واحد رشت و انزلی  

     the try-in appointment -فصل 11 زرب قسمت اول  

     the try-in appointment -فصل 11 زرب قسمت دوم  

     the try-in appointment -فصل 11 زرب قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر سید زهیر موسوی مهر

  درس درمان بیماران بی دندان واحد رشت و انزلی  

     prostetic insertion and follow up -فصل 12 زرب قسمت اول  

     prostetic insertion and follow up -فصل 12 زرب قسمت دوم  

     prostetic insertion and follow up -فصل 12 زرب قسمت سوم  

     prostetic insertion and follow up -فصل 12 زرب قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر سید زهیر موسوی مهر

  درس درمان بیماران بی دندان واحد انزلی  

      فصل 7 زرب قسمت اول  Denture Lining Material   

 

      فصل 7 زرب قسمت دوم Denture Lining Material   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر سید زهیر موسوی مهر

  درس درمان بیماران بی دندان واحد انزلی  

      فصل 14 زرب قسمت اول  reline-rebase   

 

      فصل 14 زرب قسمت دوم reline-rebase   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر مهران فلاچای

 درس نور و لیزر واحد انزلی  

     Laser in prosthodontics قسمت اول  

     Laser in prosthodontics قسمت دوم  

 

 

  

دکتر هادی رنجزاد

  درس ایمپلنت نظری واحد انزلی  

     ایمپلنت های دندانی قسمت اول   

 

      ایمپلنت های دندانی قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

 

 

  

دکتر یاسمین بابایی همتی 

 درس ارتودنسی ٢ نظری  

     آشنایی با انواع آلیاژها و ابزارهای مورد استفاده در ارتودنسی قسمت اول  

     آشنایی با انواع آلیاژها و ابزارهای مورد استفاده در ارتودنسی قسمت دوم  

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

     رشد و نمو قبل از تولد جلسه دوم قسمت اول  

     رشد و نمو قبل از تولد جلسه دوم قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

     رشد و نمو قبل از تولد جلسه سوم قسمت اول  

     رشد و نمو قبل از تولد جلسه سوم قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی 3 نظری واحد انزلی  

     کلیات ارتودنسی ثابت قسمت اول  

     کلیات ارتودنسی ثابت قسمت دوم  

     کلیات ارتودنسی ثابت قسمت سوم  

     کلیات ارتودنسی ثابت قسمت چهارم  

     کلیات ارتودنسی ثابت قسمت پنجم  

     کلیات ارتودنسی ثابت قسمت ششم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 6 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی 2 نظری  

      پاسخ استخوان وبافت های پریودنتال به نیروهای ارتودنسی جلسه اول  

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی 2 نظری  

      پاسخ استخوان وبافت های پریودنتال به نیروهای ارتودنسی جلسه دوم  

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی 1 نظری واحد انزلی 

     مراحل اولیه تکامل سیستم دندان های شیری  

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی 3 نظری- واحدانزلی  

     ریتنشن و ریلپس قسمت اول  

     ریتنشن و ریلپس قسمت دوم  

     ریتنشن و ریلپس قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی 2 نظری

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه اول قسمت اول  

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه اول قسمت دوم  

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه اول قسمت سوم  

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه اول قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی 2 نظری

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه دوم قسمت اول  

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه دوم قسمت دوم  

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه دوم قسمت سوم  

     مشکلات پیچیده غیر اسکلتی جلسه دوم قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر یاسمین بابایی همتی

 درس ارتودنسی عملی 1  

     دستگاه های متحرک ارتودنسی قسمت اول  

     دستگاه های متحرک ارتودنسی قسمت دوم  

     دستگاه های متحرک ارتودنسی قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فاطمه معصومی 

 درس ارتودنسی ٢ نظری  

     آنالیز سفالومتریک جلسه 1 و 2   

 

 

    

دکتر فاطمه معصومی

 درس ارتودنسی 2 نظری  

     آنالیز سفالومتریک جلسه 3 و 4 قسمت اول  

     آنالیز سفالومتریک جلسه 3 و 4 قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فاطمه معصومی 

 درس تشخیصی6  

     سندروم های کرانیوفاسیال   

 

 

  

دکتر فاطمه معصومی 

  درس ارتودنسی 3 نظری واحد انزلی  

      جلسه اول malocclusion cl III    

 

 

    

دکتر فاطمه معصومی

  درس ارتودنسی 3 نظری واحد انزلی  

     جلسه دوم قسمت اول malocclusion cl III

       جلسه دوم قسمت دوم malocclusion cl III  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

   

دکتر پدرام جاویدی

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

     اتیولوژی مال اکلوژن ها جلسه دوم قسمت اول  

     اتیولوژی مال اکلوژن ها جلسه دوم قسمت دوم  

     اتیولوژی مال اکلوژن ها جلسه دوم قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

    دکتر پدرام جاویدی

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

     اتیولوژی مال اکلوژن ها جلسه سوم قسمت اول  

     اتیولوژی مال اکلوژن ها جلسه سوم قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

      جلسه اول رشد و نمو بعد از تولد قسمت اول  

     جلسه اول رشد و نمو بعد از تولد قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

      جلسه دوم رشد و نمو بعد از تولد   

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

      جلسه سوم معاینات کلینیکی قسمت اول  

     جلسه سوم معاینات کلینیکی قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی ١ نظری واحد انزلی  

      جلسه چهارم معاینات کلینیکی قسمت اول  

     جلسه چهارم معاینات کلینیکی قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی 2 نظری واحد رشت  

      جلسه اول درمان مشکلات غیر اسکلتی قسمت اول  

     جلسه اول درمان مشکلات غیر اسکلتی قسمت دوم  

     جلسه اول درمان مشکلات غیر اسکلتی قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی 2 نظری واحد رشت  

      جلسه دوم آشنایی با پلاک متحرک قسمت اول  

     جلسه دوم آشنایی با پلاک متحرک قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)
توجه- جلسه اول حضوری برگزار گردیده بود. 

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی 2 نظری واحد رشت  

      جلسه سوم انواع فضا نگهدار   

 

 

    دکتر ساره کشاورز

 درس ارتودنسی 3 نظری واحد انزلی  

      آسیمتری   

      درمان کراس بایت   

 

 

 

  

دکتر الناز موسوی 

  درس مبانی اندو 1 نظری واحد انزلی  

     وسایل و مواد در اندو  

     فایلهای صوتی درس  

 

  

دکتر الناز موسوی 

  درس اندو 1 نظری واحد انزلی  

     استریلزاسیون و ضدعفونی کردن وسایل  

     فایلهای صوتی درس  

 

 

 

دکتر الناز موسوی 

  درس اندو 1 نظری واحد انزلی  

     آماده سازی کانالهای خمیده  

     فایلهای صوتی درس قسمت اول  

     فایلهای صوتی درس قسمت دوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل صوتی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر الناز موسوی 

  درس اندو 1 نظری واحد انزلی  

     دارو درمانی در اندودنتیک  

 

 

 

 

دکتر الناز موسوی 

  درس ترومای نظری واحد رشت  و انزل

      اصول تشخیص و درمان صدمات وارده بر ریشه های دندانهای دائمی قسمت اول   

      اصول تشخیص و درمان صدمات وارده بر ریشه های دندانهای دائمی قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر نرگس سیمدار

  درس اندو 1 نظری واحد انزلی مربوط به 14 اسفند  

     انتخاب مورد و آموزش بیمار قسمت اول  

     انتخاب مورد و آموزش بیمار قسمت دوم  

     انتخاب مورد و آموزش بیمار قسمت سوم  

     انتخاب مورد و آموزش بیمار قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

دکتر زهرا پاک سرشت متخصص اندودانتیکس س  

دکتر زهرا پاک سرشت 

  درس اندو 2 نظری واحد رشت  

     درمان پالپ زنده  

 

 

دکتر زهرا پاک سرشت متخصص اندودانتیکس س  

دکتر زهرا پاک سرشت 

  درس اندو 2 نظری واحد رشت  

     ارتباط اندودانتیک-پریودنتال  

 

 

دکتر زهرا پاک سرشت متخصص اندودانتیکس س  

دکتر زهرا پاک سرشت 

  درس اندو 1 نظری واحد انزلی  

     اصول بیولوژیک و اهداف پاکسازی سیستم کانال ریشه جلسه 1و2   

 

 

  

دکتر حسین مسعودی راد 

  درس اندو 1 نظری واحد انزلی  

     Endodontic Flare-UPS&Midtreatment Urgent Care   

 

 

  

دکتر حسین مسعودی راد 

  درس اندو 2 نظری  

     Evaluation of endodontic outcomeقسمت اول    

     Evaluation of endodontic outcomeقسمت دوم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

 

 

 

  

دکتر سیده پروشا محجوب

 درس اطفال 1 نظری واحد رشت 

      جلسه اول معاینه، تشخیص و طرح درمان در دندانپزشکی کودکان  

 

  

دکتر سیده پروشا محجوب

 درس اطفال 1 نظری  واحد رشت و انزلی

      جلسه دوم معاینه، تشخیص و طرح درمان در دندانپزشکی کودکان قسمت اول  

      جلسه دوم معاینه، تشخیص و طرح درمان در دندانپزشکی کودکان قسمت دوم  

 

  

دکتر سیده پروشا محجوب

 درس اطفال 1 نظری واحد رشت و انزلی

      رادیوگرافی در دندانپزشکی کودکان  

 

 

  

دکتر سیده پروشا محجوب

 درس بافت دندان در سلامت و بیماری واحد رشت

      ناهنجاری های تکاملی و نقایص ساختمان دندان و تغییر رنگ های دندانی قسمت اول  

     ناهنجاری های تکاملی و نقایص ساختمان دندان و تغییر رنگ های دندانی قسمت دوم  

     ناهنجاری های تکاملی و نقایص ساختمان دندان و تغییر رنگ های دندانی قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر سیده پروشا محجوب

 درس بافت دندان در سلامت و بیماری واحد رشت

       پوسیدگی های Rampant, ECC و راه های پیشگیری و درمان و نقش تغذیه در پوسیدگی دندانی قسمت اول  

      پوسیدگی های Rampant, ECC و راه های پیشگیری و درمان و نقش تغذیه در پوسیدگی دندانی قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)


  

 

  

دکتر مجید آهنگری

  درس تروماتولوژی واحد رشت و انزلی   

      Luxation Injuries قسمت اول  

     Luxation Injuries قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر مجید آهنگری

  درس تروماتولوژی واحد رشت و انزلی   

      صدمات اینتروژن1  

     صدمات اینتروژن2  

 

 

  

دکتر مجید آهنگری

  درس تروماتولوژی واحد رشت و انزلی   

      صدمات اینتروژن 3 -قسمت اول  

     صدمات اینتروژن 3 -قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر مریم ضیایی

 درس اطفال 1 نظری واحد رشت و انزلی  

     مورفولوژی دندان های شیری   

 

 

  

دکتر مریم ضیایی

 درس اطفال 1 نظری واحد رشت و انزلی  

     ترمیم دندان های شیری   

 

 

  

دکتر سیده هدیه دانشور

 درس اطفال 1 نظری واحد رشت و انزلی  

     ملاحظات تغذیه ای در بیماران دندانپزشکی کودکان   

 

 

  

دکتر سیده هدیه دانشور

 درس تروما واحد رشت و انزلی  

     شکستگی تاج   

 

 

  

دکتر سیده هدیه دانشور

 درس تروما واحد رشت و انزلی  

     شکستگی تاج-ریشه و شکستگی ریشه قسمت اول   

     شکستگی تاج-ریشه و شکستگی ریشه قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر سیده هدیه دانشور

 درس تروما واحد رشت و انزلی  

     تروما به دندان شیری قسمت اول   

     تروما به دندان شیری قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر آتوسا جانشین

  درس درد و دارو واحد رشت   

      دارو درمانی در دندانپزشکی کودکان قسمت اول  

     دارو درمانی در دندانپزشکی کودکان قسمت دوم  

     دارو درمانی در دندانپزشکی کودکان قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر آتوسا جانشین

  درس اطفال 1 واحد رشت و انزلی   

      فلورایدتراپی در دندانپزشکی کودکان قسمت اول  

     فلورایدتراپی در دندانپزشکی کودکان قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر آتوسا جانشین

  درس اطفال 1 نظری واحد رشت و انزلی  

      بی حسی موضعی در کودکان  قسمت اول  

     بی حسی موضعی در کودکان قسمت دوم  

     بی حسی موضعی در کودکان قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

  

دکتر فاطمه قبادی

 درس رادیولوژی 2 نظری  

     اصول اولیه رادیوگرافی پانورامیک   

 

 

  

دکتر فاطمه قبادی

 درس رادیولوژی 2 نظری  

     اصول تجویز تصویربرداری های تشخیصی قسمت اول   

     اصول تجویز تصویربرداری های تشخیصی قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر نسیم خاکی

  درس رادیولوژی 2 نظری  

     خطاهای تکنیک پانورامیک قسمت اول  

     خطاهای تکنیک پانورامیک قسمت دوم  

     خطاهای تکنیک پانورامیک قسمت سوم  

     خطاهای تکنیک پانورامیک قسمت چهارم  

     خطاهای تکنیک پانورامیک قسمت پنجم  

     خطاهای تکنیک پانورامیک قسمت ششم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 6 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر نگار خسروی فرد

  درس رادیولوژی 2 نظری  

     مواد کنتراست، سیالوگرافی و آرتروگرافی قسمت اول  

     مواد کنتراست، سیالوگرافی و آرتروگرافی قسمت دوم  

     مواد کنتراست، سیالوگرافی و آرتروگرافی قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر نگار خسروی فرد

  درس تروماتولوژی نظری واحد انزلی  

     مواد ارزیابی رادیوگرافیک ترومای دنتوآلوئولار قسمت اول  

     مواد ارزیابی رادیوگرافیک ترومای دنتوآلوئولار قسمت دوم  

    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فرزانه استوار راد

  درس رادیولوژی 2 نظری واحد رشت  

     تصویربرداری دیجیتال قسمت اول  

     تصویربرداری دیجیتال قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر فرزانه استوار راد

  درس رادیولوژی 2 نظری واحد رشت  

     رادیوگرافی خارج دهانی قسمت اول  

     رادیوگرافی خارج دهانی قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

  

دکتر محمد سمامی

  درس تشخیص 3 نظری واحد انزلی   

      واکنش های لکنوئیدی دهان قسمت اول  

     واکنش های لکنوئیدی دهان قسمت دوم  

     واکنش های لکنوئیدی دهان قسمت سوم  

     واکنش های لکنوئیدی دهان قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر محمد سمامی

  درس تشخیص 3 نظری واحد انزلی   

      لکوپلاکیا اریتروپلاکیا قسمت اول  

     لکوپلاکیا اریتروپلاکیا قسمت دوم  

     لکوپلاکیا اریتروپلاکیا قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر زهرا علمی رانکوهی

  درس تشخیص 3 نظری    

      کاندیدیازیس قسمت اول  

     کاندیدیازیس قسمت دوم  

     کاندیدیازیس قسمت سوم  

     کاندیدیازیس قسمت چهارم  

     کاندیدیازیس قسمت پنجم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر زهرا علمی رانکوهی

  درس درد و داروشناسی    

      اصول نسخه نویسی قسمت اول  

     اصول نسخه نویسی قسمت دوم  

     اصول نسخه نویسی قسمت سوم  

     اصول نسخه نویسی قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر زهرا علمی رانکوهی

  درس درد و داروشناسی    

      داروهای ضد قارچ  

 

 

  

دکتر زهرا علمی رانکوهی

  درس تشخیص 3 نظری    

      ضایعات خوش خیم بافت نرم قسمت اول  

 

 

  

دکتر زهرا علمی رانکوهی

  درس تشخیص 3 نظری    

      ضایعات خوش خیم بافت نرم قسمت دوم  

 

 

  

دکتر زهرا علمی رانکوهی

  درس سیستمیک 1 نظری    

      فشار خون و تظاهرات دهانی قسمت اول  

     فشار خون و تظاهرات دهانی قسمت دوم  

     فشار خون و تظاهرات دهانی قسمت سوم  

     فشار خون و تظاهرات دهانی قسمت چهارم  

     فشار خون و تظاهرات دهانی قسمت پنجم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر مریم السادات بصیرت

 درس درد و داروشناسی  

     اشکال دارویی   

 

 

   

دکتر مریم السادات بصیرت

درس درد و داروشناسی  

     اثرات سوء داروها بر مخاط دهان قسمت اول   

     اثرات سوء داروها بر مخاط دهان قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر مریم السادات بصیرت

 درس تشخیصی 1 واحد انزلی  

     اصول اولیه معاینه و انواع آن   

 

 

   

دکتر مریم السادات بصیرت

درس سیستمیک 1 واحد انزلی  

     بیماریهای کبد و تظاهرات دهانی آن قسمت اول   

     بیماریهای کبد و تظاهرات دهانی آن قسمت دوم   

     بیماریهای کبد و تظاهرات دهانی آن قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر مریم ربیعی

درس کنترل عفونت  

     هپاتیت C  قسمت اول   

     هپاتیت C قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر مریم ربیعی

درس سالمندشناسی  

 مقالات مربوط به این درس برای دانلود 

 

 

 

   

دکتر سید جواد کیا

درس درد و داروشناسی  

 داروهای آنتی هیستامین 

 

 

   دکتر سیدجواد کیا

درس کنترل عفونت  

     راه های انتقال عفونت در دندانپزشکی و اصول حفاظت شخصی قسمت اول  

     راه های انتقال عفونت در دندانپزشکی و اصول حفاظت شخصی قسمت دوم  

     راه های انتقال عفونت در دندانپزشکی و اصول حفاظت شخصی قسمت سوم  

     راه های انتقال عفونت در دندانپزشکی و اصول حفاظت شخصی قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

  

دکتر عیسی عبدی

 درس جراحی 1 نظری  

      اصول بی حسی موضوعی در دندانپزشکی جلسه سوم   

     اصول بی حسی موضوعی در دندانپزشکی جلسه چهارم  

   

 

   

 

  

دکتر عیسی عبدی

 درس جراحی 1 نظری

فایل جدید صدا گذاری شده  

      اصول بی حسی موضوعی در دندانپزشکی جلسه 5 و 6 قسمت اول   

     اصول بی حسی موضوعی در دندانپزشکی جلسه 5 و 6 قسمت دوم 

     اصول بی حسی موضوعی در دندانپزشکی جلسه 5 و 6 قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر عیسی عبدی

 درس تشخیصی 6

      تشخیص و درمان بیماران مبتلا به شکاف های دهان قسمت اول   

     تشخیص و درمان بیماران مبتلا به شکاف های دهان قسمت دوم 

      تشخیص و درمان بیماران مبتلا به شکاف های دهان قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر عیسی عبدی

  درس تشخیصی 1 واحد انزلی   

       آب و الکترولیت   

 

 

   

دکتر اکبر رضایی

درس جراحی نظری ۱ واحد انزلی  

     بی حسی موضعی قسمت اول   

     بی حسی موضعی قسمت دوم   

     بی حسی موضعی قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر اکبر رضایی

درس جراحی نظری ۱ واحد انزلی  

     داروهای بی حسی موضعی و وازوکانستریکتور قسمت اول   

     داروهای بی حسی موضعی و وازوکانستریکتور قسمت دوم   

     داروهای بی حسی موضعی و وازوکانستریکتور قسمت سوم   

     داروهای بی حسی موضعی و وازوکانستریکتور قسمت چهارم   

     داروهای بی حسی موضعی و وازوکانستریکتورقسمت پنجم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر اکبر رضایی

درس جراحی نظری ۱ واحد انزلی  

     Maxillary Injection Techniques قسمت اول   

     Maxillary Injection Techniques قسمت دوم   

     Maxillary Injection Techniques قسمت سوم   

     Maxillary Injection Techniques قسمت چهارم   

     Maxillary Injection Techniques قسمت پنجم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر هادی حسینی

درس لیزر واحد رشت و انزلی

     اصول و مبانی لیزر قسمت اول   

     اصول و مبانی لیزر قسمت دوم   

     اصول و مبانی لیزر قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر هادی حسینی

درس لیزر واحد رشت و انزلی

     کاربرد لیزر درجراحی فک و صورت   

 

 

   

دکتر هادی حسینی

 درس اورژانس دندانپزشکی واحد رشت و انزلی

     اورژانس های دندانپزشکی CPR و راه هوایی   

  اورژانس های دندانپزشکی آلرژی    

 

 

   

دکتر علی خلیقی سیگارودی

درس تروما

     تروما فک و صورت قسمت اول   

     تروما فک و صورت قسمت دوم   

     تروما فک و صورت قسمت سوم   

     تروما فک و صورت قسمت چهارم   

     تروما فک و صورت قسمت پنجم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر علی خلیقی سیگارودی

درس تروما

     تروما قسمت میانی صورت قسمت اول   

     تروما قسمت میانی صورت قسمت دوم   

     تروما قسمت میانی صورت قسمت سوم   

     تروما قسمت میانی صورت قسمت چهارم   

     تروما قسمت میانی صورت قسمت پنجم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر فریبرز فقیهی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     اصول جراحی قسمت اول   

     اصول جراحی قسمت دوم   

     اصول جراحی قسمت سوم   

     اصول جراحی قسمت چهارم   

     اصول جراحی قسمت پنجم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر فریبرز فقیهی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     ترمیم زخم قسمت اول   

     ترمیم زخم قسمت دوم   

     ترمیم زخم قسمت سوم   

     ترمیم زخم قسمت چهارم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر فریبرز فقیهی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     مبحث آشنایی با وسایل و ابزار جراحی   

 

 

   

دکتر فریبرز فقیهی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     اصول کشیدن دندان به روش ساده و جراحی   

 

 

   

دکتر فریبرز فقیهی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     مبحث اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی   

 

 

   

دکتر رژین اسداللهی فر

درس تروما نظری -واحد انزلی 

     ترومای دنتوآلوئولار و بافت نرم   

 

 

   

دکتر رژین اسداللهی فر

درس درد و دارو واحد رشت 

     ضد دردها  

 

 

 

   

دکتر رژین اسداللهی فر

درس تروما واحد انزلی

 

   MANAGEMENT OF FACIAL FRACTURES قسمت اول   

   MANAGEMENT OF FACIAL FRACTURES قسمت دوم  

   

 

 

   

دکتر رژین اسداللهی فر

درس درد و دارو واحد رشت

     تداخلات دارویی در دندانپزشکی   

     SEDATIVE and HYPNOTIC  

 

 

   

دکتر رژین اسداللهی فر

درس تشخیص 5

      تشخیص و درمان بیماری های بزاقی قسمت اول  

      تشخیص و درمان بیماری های بزاقی قسمت دوم  

      تشخیص و درمان بیماری های بزاقی قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکترصفا متوسلی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     جلسه اول جراحی دندانهای نهفته قسمت اول    

     جلسه اول جراحی دندانهای نهفته قسمت دوم    

     جلسه اول جراحی دندانهای نهفته قسمت سوم   

     جلسه اول جراحی دندانهای نهفته قسمت چهارم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکترصفا متوسلی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 1    

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 2    

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 3  

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 4  

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 5    

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 6    

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 7  

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 8  

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 9  

     جلسه دوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 10  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 10 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکترصفا متوسلی

درس جراحی 1 نظری واحد رشت و انزلی

     جلسه سوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 1    

     جلسه سوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 2    

     جلسه سوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 3   

     جلسه سوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 4   

     جلسه سوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 5    

     جلسه سوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 6    

     جلسه سوم جراحی دندانهای نهفته قسمت 7   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 7 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

   

دکتر سبحان پورارض

درس فوریت های پزشکی واحد انزلی

     مبحث سنکوپ   

 

 

   

دکتر سبحان پورارض

درس فوریت های پزشکی واحد انزلی

     اورژانس های دندانپزشکی در بیماران قلبی عروقی  

 

 

دکتر علی نظرپور

 

درد و داروشناسی نیمسال اول1400

 

NEUROPATHOPHYSIOLOGY.part1

NEUROPATHOPHYSIOLOGY.part2

 

 

antibiotics.part1

antibiotics.part2

antibiotics.part3

antibiotics.part4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دکتر میثم حسن نژاد

  درس میکروب شناسی نظری    

      اکولوژی باکتری ها، فلور نرمال دهان و سایر اجزا قسمت اول  

     اکولوژی باکتری ها، فلور نرمال دهان و سایر اجزا قسمت دوم  

     اکولوژی باکتری ها، فلور نرمال دهان و سایر اجزا قسمت سوم  

     اکولوژی باکتری ها، فلور نرمال دهان و سایر اجزا قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر میثم حسن نژاد

  درس میکروب شناسی نظری    

      اثر عوامل ضدمیکروبی روی باکتریها قسمت اول  

     اثر عوامل ضدمیکروبی روی باکتریها قسمت دوم  

     اثر عوامل ضدمیکروبی روی باکتریها قسمت سوم  

     اثر عوامل ضدمیکروبی روی باکتریها قسمت چهارم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر میثم حسن نژاد

  درس میکروب شناسی نظری    

      باکتریهای استافیلوکوک  

 

 

  

دکتر میثم حسن نژاد

  درس میکروب شناسی نظری    

      باکتریهای استرپتوکوک  

 

 

  

دکتر میثم حسن نژاد

  درس میکروب شناسی نظری    

      انتروباکتریاسه ها(اشرشیا، سالمونلا و شیگلا)- قسمت اول  

     انتروباکتریاسه ها (اشرشیا، سالمونلا و شیگلا) قسمت دوم  

     انتروباکتریاسه ها (اشرشیا، سالمونلا و شیگلا)قسمت سوم  

      انتروباکتریاسه ها(اشرشیا، سالمونلا و شیگلا)- قسمت چهارم  

     انتروباکتریاسه ها (اشرشیا، سالمونلا و شیگلا)قسمت پنجمم  

     انتروباکتریاسه ها (اشرشیا، سالمونلا و شیگلا)قسمت ششم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 6 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر میثم حسن نژاد

  درس میکروب شناسی نظری    

      انتروباکتریاسه ها (کلبسیلا، سیتروباکتر، پروتئوس و یرسینلا)قسمت اول  

     انتروباکتریاسه ها (کلبسیلا، سیتروباکتر، پروتئوس و یرسینلا)قسمت دوم  

     انتروباکتریاسه ها (کلبسیلا، سیتروباکتر، پروتئوس و یرسینلا)قسمت سوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر راحله شیخی

  درس باکتری شناسی نظری    

       ارتباط میزبان و انگل، سم زایی و بیماریزایی باکتری ها قسمت اول  

     ارتباط میزبان و انگل، سم زایی و بیماریزایی باکتری ها قسمت دوم  

     ارتباط میزبان و انگل، سم زایی و بیماریزایی باکتری ها قسمت سوم  

     ارتباط میزبان و انگل، سم زایی و بیماریزایی باکتری ها قسمت چهارم  

     ارتباط میزبان و انگل، سم زایی و بیماریزایی باکتری ها قسمت پنجم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 5 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر راحله شیخی

  درس باکتری شناسی نظری    

       ژنتیک میکروارگانیسم ها قسمت اول  

     ژنتیک میکروارگانیسم ها قسمت دوم  

     ژنتیک میکروارگانیسم ها قسمت سوم  

     ژنتیک میکروارگانیسم ها قسمت چهارم  

     ژنتیک میکروارگانیسم ها قسمت پنجم  

     ژنتیک میکروارگانیسم ها قسمت ششم  

    ژنتیک میکروارگانیسم ها قسمت هفتم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 7 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر راحله شیخی

  درس باکتری شناسی نظری    

       ویلونلاسیه (ویلونلا) قسمت اول  

     ویلونلاسیه (ویلونلا) قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر راحله شیخی

  درس باکتری شناسی نظری    

       نایسریاسیه (گونوکوک و مننگوکوک)قسمت اول  

     نایسریاسیه (گونوکوک و مننگوکوک)قسمت دوم  

     نایسریاسیه (گونوکوک و مننگوکوک)قسمت سوم  

     نایسریاسیه (گونوکوک و مننگوکوک)قسمت چهارم    

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 4 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر راحله شیخی

  درس باکتری شناسی نظری    

       ویلونلاسیه (ویلونلا) قسمت اول  

     ویلونلاسیه (ویلونلا) قسمت دوم  

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

  

دکتر مجتبی هدایتی

  درس باکتری شناسی نظری    

   

     STERILISATION-DISINFECTION  

     ساختارهای متفاوت میکروارگانیسم ها   

      میکروارگانیسم ها و بیماریهای دهان و دندان  

      فیزیولوژی رشد و متابولیسم باکتریها 

     طبقه بندی باکتریها  

 

 

  

دکتر مجتبی هدایتی

  درس باکتری شناسی نظری    

   

     باکتریهای گرام مثبت کپسول دارقسمت اول  

     باکتریهای گرام مثبت کپسول دارقسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر مجتبی هدایتی

  درس باکتری شناسی نظری    

   

     تاریخچه، مورفولوژی، طبقه بندی و ساختار باکتریها قسمت اول  

     تاریخچه، مورفولوژی، طبقه بندی و ساختار باکتریها قسمت دوم   

     تاریخچه، مورفولوژی، طبقه بندی و ساختار باکتریها قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر مجتبی هدایتی

  آزمایشگاه میکروبیولوژی    

   

     آزمایشگاه میکروبیولوژی  

     فایل صوت آزمایشگاه میکروبیولوژی  

 

 

 

  

دکتر فاطمه مهدی

  درس بیماریهای داخلی   

   

     آشنایی و ملاحظات در جراحی پریودنتال و ایمپلنت در بیماران قلبی عروقی  

     آشنایی و ملاحظات لازم در درمان دندانپزشکی در مبتلایان به سرطان و تحت درمان   

 

 

  

دکتر فاطمه مهدی

  درس بیماریهای داخلی   

   

     ملاحظات لازم در درمان دندانپزشکی بیماران کلیوی قسمت اول  

     ملاحظات لازم در درمان دندانپزشکی بیماران کلیوی قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فاطمه مهدی

  درس بیماریهای داخلی   

   

     ملاحظات مربوط به بیماران مسن  

 

 

  

دکتر فاطمه مهدی

  درس بیماریهای داخلی   

   

     آشنایی و ملاحظات لازم در پوکی استخوان و اسکرودرما  

 

 

  

دکتر فاطمه مهدی

  درس بیماریهای داخلی   

   

     آشنایی با روش های تشخیصی غدد مترشحه داخلی قسمت اول  

     آشنایی با روش های تشخیصی غدد مترشحه داخلی قسمت دوم   

     آشنایی با روش های تشخیصی غدد مترشحه داخلی قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فاطمه مهدی

  درس بیماریهای داخلی   

   

     اسکلروز سیستمیک(اسکلرودرمی)و اختلالات مربوطه قسمت اول  

     اسکلروز سیستمیک(اسکلرودرمی)و اختلالات مربوطه قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

دکتر فاطمه مهدی

  درس بیماریهای داخلی   

   

     آشنایی و ملاحظات لازم در بیماری های خونی قسمت اول  

     آشنایی و ملاحظات لازم در بیماری های خونی قسمت دوم   

     آشنایی و ملاحظات لازم در بیماری های خونی قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

 

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه اول قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه اول قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه دوم قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه دوم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه سوم  

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه چهارم قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه چهارم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه پنجم  

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه ششم قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه ششم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه هفتم  

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه هشتم  

 

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه نهم قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه نهم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه دهم  

 

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه یازدهم قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه یازدهم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه دوازدهم  

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه سیزدهم قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه سیزدهم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

  

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه چهاردهم قسمت اول  

     اندیشه اسلامی 2 جلسه چهاردهم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

      اندیشه اسلامی 2 جلسه پانزدهم قسمت اول

    اندیشه اسلامی 2 جلسه پانزدهم قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه شانزدهم قسمت اول

     اندیشه اسلامی 2 جلسه شانزدهم قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

      اندیشه اسلامی 2 جلسه هفدهم قسمت اول

    اندیشه اسلامی 2 جلسه هفدهم قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 

حاج آقا رستگار

  درس اندیشه های اسلامی 2   

   

     اندیشه اسلامی 2 جلسه هجدهم قسمت اول

     اندیشه اسلامی 2 جلسه هجدهم قسمت دوم

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه دوم قسمت اول  

     فارسی عمومی جلسه دوم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه سوم قسمت اول  

     فارسی عمومی جلسه سوم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه چهارم قسمت اول  

     فارسی عمومی جلسه چهارم قسمت دوم   

     فارسی عمومی جلسه چهارم قسمت سوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 3 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه پنجم قسمت اول  

     فارسی عمومی جلسه پنجم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه ششم قسمت اول  

     فارسی عمومی جلسه ششم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه هفتم قسمت اول  

     فارسی عمومی جلسه هفتم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه هشتم  

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه نهم قسمت اول  

     فارسی عمومی جلسه نهم قسمت دوم   

دقت کنید: با توجه به حجم بالای فایل درسی، این فایل به 2 قسمت تقسیم شده و بعد از دانلود همه قسمتها آنها دریکجا کنار هم قرار داده و بعد بر روی فایل زیپ شده قسمت اول کلیک راست نمایید و گزینه Extract Here برنامه  Win RAR را انتخاب کنید بعد از اینکار فایل کامل آن باز و ظاهر میشود.(نیاز به unzip کردن سایر فایلها نیست)

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه دهم  

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه یازدهم  

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه دوازدهم  

 

 

 دکتر مونسان استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  

دکتر فرزانه مونسان

  درس فارسی عمومی   

   

     فارسی عمومی جلسه سیزددهم  

 

 

  آموزش کامپیوتر- تکنیکهایی برای آموزش مجازی

 مهندس علی زواره 

مهندس علی زواره

  آموزشهای کمکی برای همه    

       فشرده سازی فایلهای با حجم زیاد با قطعه قطعه کردن  

     کم کردن حجم فیلم و اضافه کردن متن و تصویر بر روی آن   

   صدا گذاری روی اسلایدهای پاورپوینت و تنظیم آن   

  توضیحاتی در رابطه با پاورپوینت شو

   مدیریت اتاق وبینار  

  ساخت فرمهای متعدد آنلاین با گوگل فرم    

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401