ریاست دانشکده

دکتر رضا طائفه دولّو 

متخصص: دندانپزشکی ترمیمی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان


 


 

تاریخچه ریاست دانشکده دندانپزشکی گیلان

1 دکتر داود عطرکار روشن از  سال 1372 تا سال 1372
 
2 دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری از سال 1372 تا سال 1376
 
3 دکتر حسین مسعودی راد از سال 1376 تا سال 1377
 
4 دکتر یوسف جهاندیده از سال 1377 تا سال 1384
 
5 دکتر حسین مسعودی راد از سال 1384 تا سال 1385
 
6 دکتر داود عطرکار روشن از سال 1385 تا سال 1387
 
7 دکتر علی خلیقی سیگارودی از سال 1387 تا 1393
 
8 دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری از سال 1393 تا 1397
 
9   دکتر آرش غفوری    از سال 1397 تا 1398  
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401