برنامه استراتژیک  دانشکده دندانپزشکی گیلان

1399-1403

 

چشم انداز ما (Vision)

پیشرو در دانشکده های  نسل چهارم، مرکز دوره های آموزشی کوتاه مدت در کشور و پیشگام در عرصه بین المللی سازی

ماموریت ما (Mission)

ارتقای سلامت دهان و دندان و سلامتی کلی جامعه با تربیت دندانپزشکان مجرب به همراه  نوآوری و ارتقاء در سطح آموزش، پژوهش و درمان

ارزش های ما

پایبندی به  اخلاق حرفه ای، احترام به ذینفعان، ارتقاء نظم شخصی و مسئولیت پذیری در کلیه امور دانشکده


 

اهداف استراتژیک و برنامه راهبردی دانشکده دندانپزشکی گیلان 

1399-1403

 -G1اخلاقی و فرهنگی

گسترش فرهنگ اخلاق حرفه ای درتمام زمینه های کاری دانشکده از جمله درمان، آموزش و پژوهش با ارتقای روحیه مسئولیت پذیری در پرسنل و دانشجویان و اعضای هیات علمی.

-G1O1 شناسایی راه هایی که به ما کمک می کند هر فرد وظیفه خود را بهتر انجام دهد.

الف) اضافه کردن سه جز ۱)اخلاق پزشکی ۲) حرفه ای گری  (Professionalism) و ۳) پزشکی قانونی به تمام اجزای کوریکلوم آموزشی

ب)‌ ارتقا سطح کلی آگاهی دانشجویان در مورد فرهنگ رقابت و مسئولیت اجتماعی دندانپزشکان

ج)‌ گنجاندن مباحث مرتبط این حوزه در کوریکلوم مانند ارتباطات و ….

د) فرهنگ سازی اخلاق حرفه ای در میان کارکنان با برگزاری کلاس های تخصصی در رابطه با رفتار سازمانی و آشنایی با اهداف سازمانی و ...

- G1O2 توسعه و ارتقاء ارتباطات در میان تمام افراد شاغل در دانشکده

الف) برگزاری جلسات متعدد در سالن همایش برای پرسنل و هیات علمی دانشکده

ب) اختصاص یک روز در هفته برای ملاقات کارکنان، دانشجویان و رزیدنت ها با ریاست و معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشکده

- G1O3 تامین فرصت مناسب آموزشی برای پرسنل شاغل در دانشکده

الف) شناسایی دوره های مهارتی لازم برای ارتقای شغلی و رفتاری پرسنل دانشکده از طریق خوداظهاری پرسنل و یا احساس نیاز دانشکده

ب) حمایت از روند آموزش حین خدمت پرسنل دانشکده با کمک رابط آموزشی دانشکده

- G1O4جایگزین پروری برای پست های کلیدی دانشکده

الف) اصلاح چارت دانشکده و متناسب کردن پست های با تعداد نیروی انسانی موجود و نیازهای موجود

ب) ایجاد برنامه جایگزین پروری در مسئولیت های کلیدی دانشکده با شناسایی و آموزش نیروهای جایگزین در کنار مدیران با تجربه

 

-G2 اهداف آموزشی متمایز کننده

شاخص شدن گیلان در حیطه آموزش دندانپزشکان متعهد به اخلاق  و مجرب و دارای اعتماد به نفس که بدنبال تربیت مناسب توانایی لازم در پژوهش و طبابت مبتنی بر شواهد را داشته باشند و در تمام عمر کاری خود بروز بمانند.

 - G2O1استقرار سیستم اطلاعات دندانپزشکی (DIS[1])

الف) ثبت تمامی درمان های انجام شده  و بانک اطلاعاتی مراجعین به صورت پرونده الکترونیکی و با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس)

ب) امکان ارزیابی و مستندسازی الکترونیکی مراحل کسب مهارت بالینی دانشجویان و همچنین عملکرد اساتید در هر ترم و نظامند نمودن نحوه پرداخت کارانه به کارکنان با استفاده از مستندات و پرداخت مبتنی بر عملکرد.

ج) امکان ساخت گزارش های متنوع مالی و تفکیک هزینه های فنی و حرفه ای و مواد تعرفه های دندانپزشکی

د) امکان دریافت عکس های رادیولوژی تهیه شده بصورت دیجیتال با کمک دستگاه پکس در در بین بخش ها توسط نرم افزار و حذف چاپ فیلم و صرفه جویی در هزینه خرید فیلم رادیولوژی

و) حرکت به سوی آموزش interactive و Student-Center learning

ز) ارایه دروس و نظارت بر درمان ها با رویکرد مبتنی بر شواهد (EBD[2])

- G2O2ارتقاء کیفیت آموزشی و رفع کمبودها

الف) فراهم کردن جریان ورود بیمار با تعداد زیاد به دانشکده برای بالابردن تجربه و مهارت های دانشجویان از طریق اطلاع رسانی عمومی و بالا بردن ظرفیت های پذیرش بیمار بیشتر

ب) فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان و مراجعین تا در محیط دانشکده احساس غرور و ارزشمندی داشته باشند.

ج) جذب نیروهای هیئت علمی مجرب و بروز بیشتر با توجه به بازنشسته شدن اعضای هیئت علمی قدیمی و باقی نماندن نیروهای تعلیم یافته و متبحر تمام وقت جغرافیایی پس از پایان تعهدات برای آموزش کلینیکی دانشجویان

- - G2O3ارتقا آموزش کلینیکی دانشکده

الف) تعیین مسئول در هر بخش برای ارتقائ آموزش بالینی

ب) برقراری سیستم بازخورد از تمامی ذینفعان بخش های بالینی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت

ج) ارتقا نظم و سلسله مراتب در هر بخش درمانی

د) بازنگری سالانه کیفیت آموزش بالینی

ه) برقراری روند مناسب جهت حمایت از نظرات و پیشنهادات سازنده در باب آموزش بالینی

- G2O4بازنگری دوره های تخصصی دانشکده و توسعه دوره ها

الف) بازنگری کوریکلوم آموزشی دوره رزیدنتی و اصلاح آن در صورت نیاز

ب) ارتقا نظم شخصی و کیفیت آموزشی در دوره های تخصصی

ج) راه اندازی دوره های تخصصی اندو و اطفال دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۴

د) راه اندازی دندانپزشکی بیمارستانی با همکاری دانشکده و یکی از بیمارستان های دولتی استان

ه) خریداری میکروسکوپ دندانپزشکی برای بخش اندو که از پیش نیاز های راه اندازی دوره تخصصی اندو می باشد.

- G2O5آموزش دندانپزشکی دیجیتال به دانشجویان دانشکده

الف) معرفی دندانپزشکی دیجیتال و CAD/CAM  به دانشجویان دوره دندانپزشکی و گنجاندن مباحث مربوط به آنها در کوریکلوم آموزشی

ب) اضافه کردن مباحث مدیریت مطب - اقتصاد و توانایی های مدیریتی در کوریکلوم دانشجویان دندانپزشکی

 

-G3حرکت به سوی نسل سوم و چهارم دانشگاه ها

در حرکت بسوی نسل سوم تشکیل هسته های دانش بنیان و ارتباط پژوهشهای بالینی دندانپزشکی با رشته های علوم پایه و علوم مهندسی دانشگاه گیلان در جهت تجاری سازی ایده ها. محلی که تخصص ها و ایده های مختلف برای تولید دانشی کاربردی و کمک به تولید ملی کنار هم قرار میگیرند.

دانشگاه‌های نسل چهارم ماهیتی کارآفرین، فرصت‌ساز، خلاق و پیشرو دارند که در حل مشکلات اجتماعی نقش موثری ایفا می کنند. 

-G3O1 اطمینان از اینکه تمام پژوهشهای دانشکده در راستای برنامه های دانشگاه و وزارت متبوعه باشد.

الف) بنا نهادن فعالیت های پژوهشی بین رشته ای (Interdisciplinary research activities) مابین دانشکده دندانپزشکی با سایر دانشکده های علوم پزشکی گیلان (دانشکده پزشکی-داروسازی-فناوری های نوین )

ب) ارتباط مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی با دانشگاه گیلان در راستای اجرای تحقیقات Finite Element Analysis

ج) ارتباط قوی با مراکز تحقیقاتی گیلان در راستای ایجاد و ارتقا ارجاعات و تقدیر متقابل  (Citations & Acknowledge Interdisciplinary research)

-G3O2 تعیین معیارهای روشن برای ارزیابی و سرمایه گذاری روی طرح های تحقیقاتی دانشکده

الف) تعیین معیارهای دقیق برای غربال کردن تحقیقاتی که در راستای اهداف دانشکده و رسیدن به نسل سوم است و هدایت طرح های غیر مرتبط به سوی تجاری سازی و صنعت

ب) ایجاد ساز و کار برای هیات علمی دانشکده در جهت به روز نگه داشتن پروفایل تحقیقاتی خود و ثبت Affiliation مرکز تحقیقات دانشکده در مقالات ارسالی

ج)‌ ایجاد ساز و کار تشویقی برای مشارکت های تحقیقاتی داخلی برای ارتقا کلی اعضای هیات علمی دانشکده

-G3O3 هدایت فعالیت های پژوهشی دانشکده به سوی ایده های قابل اجرا و کاربردی با هدف تجاری سازی و کمک به تولید ملی کشور

الف) بازنگری جدی در استراتژی تحقیقاتی دانشکده

ب) تعیین زمینه های پژوهشی دانشکده با توجه به سیاست های وزارتخانه و دانشگاه و نیز توانمندی ها و امکانات دانشکده جهت نیل به دانشکده نسل سوم

ج) ارتقاء مجله دانشکده دندانپزشکی از رتبه علمی-پژوهشی به ایندکس های معتبر بین المللی

G3O4 هدایت فعالیت های درمانی دانشکده به سوی درآمدزایی

الف) مستقل کردن کلینیک ویژه تخصصی از مرکز آموزشی درمانی دانشکده با دریافت مجوز پروانه آموزشی و درمانی برای کلینیک دانشکده دندانپزشکی و پروانه درمانی مستقل برای کلینیک ویژه تخصصی که این امر سبب درآمدزایی بیشتری برای کلینیک تخصصی خواهد شد.

ب) ایجاد کلینیک ویژه آموزشی درمانی در دانشکده دندانپزشکی برای فعالیت دستیاران تخصصی

ج) بستن قرارداد با بیمه ها و مؤسسأت پس از کسب مجوز فعالیت درمانی

د) جذب نیروهای متخصص غیردولتی و بستن قرارداد با آنها برای جبران کمبود نیروهای متخصص جهت درمان  مراجعه کنندگان بخصوص در رشته درمان ریشه(اندو ) در کلینیک ویژه تخصصی

 

-G4 استفاده از واحد پردیس دانشکده دندانپزشکی انزلی جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان

برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت در زمینه دندانپزشکی دیجیتال، ایمپلنت، لیزر دندانپزشکی، زیبایی و … برای دندانپزشکان داخلی و معرفی دانشکده دندانپزشکی واحد پردیس انزلی به عنوان مرکز اجرای این دوره ها در استان گیلان

-G4O1 برگزاری دوره های ارتقائ مهارت بالینی برای دندانپزشکان

الف) تشکیل کارگروه  برای دوره های مهارت بالینی و آموزش مداوم دانشکده

ب) تعیین سرفصل های قابل ارایه و زمان و جزییات مربوط به اجرا از جمله تعیین تکلیف مسایل مالی

ج) آماده سازی چک لیست موارد مورد نیاز برای راه اندازی هر دوره و مکاتبه برای تهیه آنها

د) آماده سازی تقویم آموزش دوره های مهارتی و آموزش مداوم سالانه دانشکده

ه) فراهم سازی بستر های تفریحی و سیاحتی در کنار مسایل علمی برای ایجاد یک تجربه به یادماندنی از حضور در دوره های آموزشی دانشکده دندانپزشکی گیلان

-G4O1ارتباط با دانشکده های کشورهای همسایه برای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و همایش های علمی مشترک

الف) شناسایی موارد مورد علاقه مشترک دانشکده های دندانپزشکی ارمنستان-آذربایجان-گرجستان و قزاقزستان

ب) برگزاری منظم همایش های کوتاه مدت سالانه و مدارس تابستانه (Summer School)

 

-G5جذب دانشجویان خارجی در راستای بین المللی سازی دانشگاه

-G5O1فعال سازی شیفت عصر دانشکده دندانپزشکی گیلان برای جذب دانشجو

الف) برنامه ریزی برای شیفت عصر دانشکده دندانپزشکی رشت برای جذب دانشجویان فارسی زبان از کشورهای همجوار دریای خزر و سایر کشورهای هم زبان و سایر دانشجویانی که دوره تکمیلی خود را می گذرانند.

ب) برنامه ریزی برای شیفت عصر دانشکده دندانپزشکی رشت برای جذب دانشجویان خارجی با کمک اعضای هیئت علمی بازنشسته و اعضای هیئت علمی مسلط به زبان انگلیسی

 

 [1]Dentistry Information System

[2]Evidence-Based Dentistry

آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401