مقدمه‌:
برنامه‌ آموزشی‌ دوره‌ دکتری‌ دندانپزشکی‌ که‌ در حال‌ حاضر در دانشکده‌های‌دندانپزشکی‌ کشور اجرا می‌شود در یکصد و بیست‌ و ششمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌برنامه‌ریزی‌ مورخ‌ 27/3/67 تصویب‌ گردیده‌ است‌. بر مبنای‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ و اهداف‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ که‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌خود را مقید به‌ وصول‌ به‌ آنها می‌داند اعاده‌ سلامتی‌ برای‌ آحاد ملت‌ ایران‌ ضروری‌است‌ و بر این‌ پایه‌ هدف‌ اصلی‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تأمین‌، حفظ و ارتقاء سلامتی‌ افراد جامعه‌ تعریف‌ شده‌ است‌.
بدیهی‌ است‌ تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ در بخش‌ دندانپزشکی‌ می‌باید به‌ هدف‌ فرعی‌تأمین‌، حفظ و ارتقاء سلامت‌ دهان‌ و دندان‌ افراد جامعه‌ منجر شود

تعریف‌:
دوره‌ دکتری‌ عمومی‌ دندانپزشکی‌ یکی‌ از دوره‌های‌ مصوب‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ درکشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌ که‌ به‌ اعطاء مدرک‌ دانشگاهی‌ می‌انجامد. این‌ دوره‌مجموعه‌ای‌ هماهنگ‌ از فعالیتهای‌ آموزش‌ نظری‌، عملی‌، بالینی‌ و تحقیقاتی‌ است‌.

هدف‌:
هدف‌ از اجرای‌ برنامه‌ دوره‌ دکتری‌ عمومی‌ دندانپزشکی‌ تربیت‌ دندانپزشکان‌عمومی‌ شایسته‌ای‌ است‌ که‌ دارای‌ مبانی‌ قوی‌ علمی‌، مهارتهای‌ مناسب‌ درمانی‌،توانایی‌ آموزش‌ بهداشت‌ و پیشگیری‌ از بیماریهای‌ دهان‌ و دندان‌ و کارآیی‌ لازم‌ برای‌انجام‌ پژوهشهای‌ حین‌ و پس‌ از تحصیل‌ بوده‌ و قادر به‌ ارائه‌ خدمات‌ کیفی‌ مناسب‌درمانی‌ و پیشگیری‌ در نظام‌ ارائه‌ خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ باشند.

طول‌ دوره‌ و شکل‌ نظام‌:
طول‌ دوره‌ دکترای‌ عمومی‌ دندانپزشکی‌ 6 سال‌ و مشتمل‌ بر 56 عنوان‌ درسی‌است‌ این‌ دروس‌ در سه‌ قسمت‌ دروس‌ عمومی‌، دروس‌ علوم‌ پایه‌ و دروس‌ اختصاصی‌قرار داشته‌ و در دو مرحله‌ زیر ارائه‌ می‌شوند:
مرحله‌ اول‌: دوره‌ علوم‌ پایه‌ ـ طول‌ این‌ دوره‌ 2 سال‌ می‌باشد و دانشجویان‌ در این‌دوره‌ دروس‌ عمومی‌، علوم‌ پایه‌ و برخی‌ دروس‌ اختصاصی‌ را بصورت‌ نظری‌، عملی‌ ونظری‌ عملی‌ در کلاس‌ و آزمایشگاه‌ می‌گذرانند.
مرحله‌ دوم‌: دوره‌ دروس‌ اختصاصی‌ ـ طول‌ این‌ دوره‌ 4 سال‌ می‌باشد و دانشجویان‌در این‌ دوره‌ دروس‌ اختصاصی‌ را بصورت‌ نظری‌، عملی‌ و نظری‌ عملی‌ در کلاس‌،آزمایشگاه‌، پره‌ کلینیک‌، کلینیک‌های‌ دنداپزشکی‌، بخشهای‌ بیمارستانی‌ و مراکزبهداشتی‌ و درمانی‌ می‌گذرانند.
شرط ورود به‌ مرحله‌ قبولی‌ در امتحان‌ جامع‌ علوم‌ پایه‌ دندانپزشکی‌ است‌ و شرط فراغت‌ از تحصیل‌ گذراندن‌ کلیه‌ واحدهای‌ درسی‌ و دفاع‌ از رساله‌ در پایان‌ مرحله‌ دوم‌می‌باشد.

واحدهای‌ درسی‌:
کل‌ واحدهای‌ درسی‌ این‌ دوره‌ 219 واحد به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
1 ـ دروس‌ عمومی‌ 23 واحد
2 ـ دروس‌ علوم‌ پایه‌ 46 واحد
3 ـ دروس‌ اختصاصی‌ 150 واحد

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401