معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی بر آن است تا با هدف آموزش به دانش پژوهان در طیف های گسترده ای یک فرصت مناسب جهت تبادل نظر بین شرکت کنندگان به وجود بیاورد، لذا علاقمندانی که در این جلسات شرکت نموده اند می توانند از طریق لینک بیان شده گواهی حضور خود را دریافت نمایند

گواهی کارگاه روش تحقیق  


 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401