دانشکده دندانپزشکی گیلان از سال 1372 فعالیت خود رابا تعداد 15عضو هیئت علمی آغاز و از سال 1375 اولین گروه دانشجویان دوره دکترای حرفه ای دندانپزشکی به تعداد26 نفر را پذیرش نمود. تا سال 1391 در سا ختمان موقت خود استقرار داشته و از تابستان سال 91 به محل جدید خود واقع در مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی گیلان در کمربندی سراوان انتقال یافت.

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401