سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

دکتر امیررضا هندی

 

Amirreza Hendi

 

استادیار پروتز دندان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

Assistant Professor of Prosthodontics

Department of Dental Prosthesis, School of Dentistry

Dental Sciences Research Center

Guilan University of Medical Sciences

دانشجو : امیر علی بزرگی

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401