ردیف طرح درس و طرح دوره  موضوع  
 1  طرح درس ارتودنسی 1 نظری  آشنایی با تاریخچه و ترمینولوژی ارتودنسی  
 2  طرح درس ارتودنسی 2 نظری  اتیولوژی مشکلات ارتودنسی  
3  طرح دوره ارتودنسی 1 نظری    
 4  طرح دوره ارتودنسی 2 نظری    
 تهیه کننده گان
دکتر نوید کریمی نسب
دکتر جلیل خادمی
دکتر فائقه قلی نیا
دکتر مجید شالچی
   
 
 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401