هدف این واحد تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مطابق با نیازهای جامعه است تا منجر به تربیت دانش آموختگانی شود که خدمات سلامت را با بالاترین کیفیت به جامعه ارائه می نماید. (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسله فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها را سازمان دهی می نماید.این کمیته در تصمیم گیری در مورد اهداف و بازبینی برنامه درسی گروه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.همچنین یکی از واحدهای فعال در طراحی برنامه استراتژیک دانشکده می باشد.

¨ برگزاری جلسات هم اندیشی و نقد برنامه های آموزشی عملی و نظری گروه ها با حضور مدیر گروه و اعضای هیات علمی

¨ تهیه طرح درسها و طرح دوره ها و قرار دادن بر روی سایت

 سرپرست واحد : دکتر یاسمین بابایی همتی

حیطه فعالیتها :

·         بازبینی برنامه درسی گروههای آموزشی برای افزایش بهره وری از زمان آموزش

·         بازنگری برنامه درسی و پیش نیازها

·         تکمیل اطلاعات مورد نیاز در مدیریت نیروی انسانی

·         بازبینی امکانات و تجهیزات در اختیار گروه برای به حداکثر رساندن بهره وری از امکانات آموزشی و درمانی

·         تعیین سیاست مناسب برای استفاده از آموزش مجازی و امکانات جایگزینی

·         بررسی و تعیین امکان توسعه برنامه های آموزشی گروه و ایجاد رشته های جدید و به تناسب آن جذب و یا حفظ نیروها و افزایش پست ها و امکانات فیزیکی

·         تعیین استراتژی های مناسب برای ادغام برنامه های مشابه و دروس مرتبط

·         تعیین دروس core و non-core و ایجاد برنامه های انتخابی (selective)

اعضا : همه اعضای EDO ،عضو واحد برنامه ریزی درسی می باشند

 
 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401