عنوان دوره

نتایج حاصله از دوره

نحوه ارزشیابی

توضیحات

 اندودنتیکس 1

 1-تعریف، فلسفه و تاریخچه اندودانتیکس 2-آشنایی با آناتومی داخلی دندان 3-اصول تهیه حفره دسترسی با پالپ دندان 4-آشنایی با ابزار و وسایل اندودانتیکس 5-اصول بیولوژیکی و اهداف تمیز کردن کانال‌های دندان 6-تمیز کردن و شکل‌دهی کانال‌های مستقیم 7-تمیز کردن و شکل‌دهی کانال‌های خمیده 8-آشنایی با حوادث حین درمان 9-آشنایی با مواد مورد مصرف در اندودانتیکس 10-روش‌های مختلف پر کردن کانال ریشه 11-اصول استریلیزاسیون در اندودانتیکس 12-رادیوگرافی در اندودانتیکس

 

 

 اندودنتیکس 2

 1-جنین‌شناسی و بافت‌شناسی پالپ، پری‌اپیگال و عاج 2-التهاب پالپ و عوامل تحریکی 3-میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی در اندودانتیکس 4-بیماری‌های پالپ 5-پیشگیری از بیماری‌های پالپ 6-بیماری‌های پری‌اپیکال 7-‌آشنایی با اصول تشخیص و تست‌های حیاتی دندان در اندودانتیکس 8-طرح درمان در اندودانتیکس 9-شناخت عوامل مؤثر در انتخاب دندان و آموزش بیمار 10-بی‌حسی موضعی در اندودانتیکس 11-ایزولاسیون در اندودانتیکس و استفاده از رابردم 12-فوریت‌‌های اندو 13-فارماکولوژی در اندو

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401