معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

دکتر مهران طارمسری

دانشیار ، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

Mehran Taramsari

 

Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

https://isid.research.ac.ir/Mehran_Taramsari

 

مدیر پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده

 

دکتر مهران فلاح چای

استادیار،گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Mehran Fallahchai

 

Assistant Professor, Department of Dental Prosthesis, School of Dentistry, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

https://isid.research.ac.ir/Mehran_Fallahchai

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401