عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی
 بیماری‌های دهان 1 1- آشنایی با روش‌های عملی معاینات داخل دهانی و خارج دهانی در کینیک و همچنین تهیه حداقل 6 مورد پرونده کامل 2- تهیه حداقل یک سمینار از مقالات و کتب مرجع که توسط کادر آموزشی گروه تعیین می‌گردد 3- معاینه و توزیع بیمار (Screening) و تنظیم کارت بیمار جهت مراجعه به بخش‌های مختلف (داشتن حداقل 50 کارت امضاء شده توسط استاتید مربوطه ضروری است) 4- گذراندن امتحان در پایان ترم  

 بیماری‌های دهان 2

1- شرکت در کلاس‌های پروجکشن از ضایعات مختلف حداقل 6 جلسه و شرکت در بحث روزانه کلینیکال پاتولوژی 2- تهیه حداقل 2 سمینار از مقالات و کتب مرجع و ارائه آنها به‌صورت کنفرانس و جواب دادن به سؤالات اساتید و سایر دانشجویان 3- معاینه بیمار شامل تشکیل پرونده کامل از بیماری‌های دهان و سیستمیک حداقل 10 مورد 4- معاینه و توزیع بیمار و تهیه کارت (Screening) و داشتن50 امضاء از استاد مربوطه  

 بیماری‌های دهان 3

1- بررسی کیس‌های مشکل و پیشرفته شامل: تهیه پرونده طرح تشخیص‌های افتراقی و تشخیص نهایی بعد از انجام آزمایشات لازم، تهیه اسلاید و گزارش به‌صورت گزارش مورد (Case report) حداقل 1 مورد 2- آشنایی با روش‌های درخواست مشاوره (Consultation) با سایر همکارها و طرح درمان‌های تخصصی و پیشرفته 3- آشنایی با درخواست آزمایشات پاراکلینیکی و کسب توانایی در تفسیر نتایج آنها نظیر: (رادیوگرافی – سیتی‌اسکن و تست‌های لابراتواری) 4- آشنایی با روش‌های نمونه‌برداری (بیوپسی – سیتولوژی و اسمیرهای باکتریولوژیک) 5- نسخه نویسی و راهنمایی بیمار از نظر مراحل درمانی و توصیه‌‌های لازم  
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401