عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات
 

جنین و بافت‌شناسی دهان، دندان و فک

1-جنین‌شناسی دهان مقدمه و معرفی – تشکیل و تکامل سیستم استخوان‌سازی – جمجمه – مفصل گیجگاهی فکی، سیستم عضلانی – صورت، سقف دهان و بینی – پوست و ضمائم آن – دندان‌ها – لوله گوارشی و ضمائم آن – غدد بزاقی 2-استخوان فکین 3-عاج‌سازی و تشکیل مینا 4-عاج عاج بین گلبولی – عاج گلبولی – مناطق مرده که در اثر سایندگی دندان ایجاد می‌شود. مناطق مرده که در اثر پوسیدگی دندان ایجاد می‌شود. عاج ترمیمی که بعد از پوسیدگی دندان ایجاد می‌شود. عاج ترمیمی که در اثر تهیه حفره به‌وجود می‌آید. لایه دانه‌دار تومز – عاج‌سازی ناقص – اثر کمبود ویتامین‌ها 5-مینا دوک‌های مینایی – تافت‌های مینایی – لامل مینایی – خطوط افزایش – رتزیوس – نوارهای هانترشرگر – پوسیدگی‌ها – جهت منشورهای مینایی در ناحیه طوق – مینای ناقص 6-پالپ تشریح موضعی و شکل کلی – مجرای ته ریشه – عروق خونی – ترکیب سلولی – پالپ بالغ – اعصاب پالپ – تغییرات قهقرایی – عکس‌العمل پالپ 7-سمان 8-بافت‌های نگهدارنده دندان غشاء پریودنت – آلوئول – رشد و تکامل لثه – ساختمان‌ لثه – مخاط لثه 9-جوانه زدن و ریختن دندان‌ها 10- کام 11- فک فوقانی و تحتانی رشد و تکامل فک فوقانی و تحتانی – رشد و تکامل زائده آلوئلر – تغییرات فیزیولوژیک در زائده آلوئلر – تجدید ساختمان داخلی استخوان – نکات و ملاحظات کلینیکی 12- غشاء مخاطی دهان خصوصیات عمومی – مرز بین پوست و غشاء مخاطی – تقسیمات جزئی مخاط دهان – مخاط مخصوص جویدن – لثه – جریان خون و عصب – اتصال دندان و لثه – رشد و تکامل – ساختمان اتصال اپی‌تلیال – تغییر مکان اتصال دندانی – لثه‌ای – طرز اتصال و پیوستگی اپی‌تلیوم – ناودان یا شیار لثه‌ای – کام سخت – پاپی ثنایایی – چین‌های کامی – مخاط پوشاننده – لب و گونه – بن‌بست دهلیزی – زبان و کف حفره دهان – جوانه‌های چشایی 13- غدد بزاقی تقسیم‌بندی غدد بزاقی – عناصر ساختمانی غدد بزاقی – قسمت‌های انتهایی – انواع سلول‌های ترشحی – نظم و ترتیب سلول‌ها در غدد مختلط – مجاری و مجاری واسطه‌ای – غدد بزاقی اصلی – انواع غدد بزاقی برحسب قرار داشتن – سلول‌های میو اپی‌تلیالی – ارتباطات اندوکرین – ملاحظات کلینیکی 14- رویش دندان‌ها بافت‌شناسی جوانه‌ زدن – مرحله قبل از جوانه زدن – مرحله رویش قبل از انجام وظایف دندان – نحوه جوانه زدن – نکات و ملاحظات کلینیکی 15- افتادن دندان‌های شیری مقدمه و تعریف – مرحله ریختن دندان‌های شیری – نکات و ملاحظات کلینیکی – بقایای دندان‌های شیری – دندان‌های شیری باقیمانده – عدم ظهور دندان‌های شیری 16- مفصل گیجگاهی فکی بافت‌شناسی – ساختمان استخوان – پوشش مفصلی – کپسول مفصلی – نکات و ملاحظات کلینیکی 17- سینوس فکی – فک بالا – پیشانی – اتموئید رشد و تکامل – نکات تشریحی – بافت‌شناسی – وظیفه و عمل سینوس – نکات و ملاحظات کلینیکی 18- هیستوشیمی نسوج دهان    
 

آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت 1

آنومالی‌های رشدی تکاملی: 1- ناهنجاری‌های لب و کام 2- ناهنجاری‌های مخاط دهان 3- ناهنجاری‌های فک 4- ناهنجاری‌های زبان ایمیونوپاتولوژی تغییرات پاتولوژیک پری اپیکال: 1- پری اپیکال گرانولوما 2- پری اپیکال آبسه 3- کیست پری اپیکال 4- استئیت کندانسه 5- استئومیلیت (حاد، مزمن و استئومیلیت گاره) تغییرات پاتولوژیک اپی‌تلیوم مخاط دهان: 1- هیپرکراتوز، پاراکراتوز، ارتوکراتوز، اسپونژیوزیز، دیسپلازیا 2- لکوادما 3- Linea Alba 4- لکوپلاکیا شامل کراتوزیس خوش‌خیم. کراتوزیس همراه با دیسپلازی و اریتروپلاکیا 5- استوماتیت نیکوتینیک ضایعات پوستی – مخاطی: 1- دیسپلازی ارثی اکتو درم 2- لیکن‌پلان 3- پسوریازیس 4- اریتم مولتی فرم و سندرم استیون جانسون و بهجت 5- پمفیگوس و پمفیگوئید خوش‌خیم مخاطی 6- اپیدرمولیزبولوز 7- لوپوس اریتماتوز 8- اسکلرودرما عفونت‌های میکروبی، ویروسی و قارچی: ویروسی 1- ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد یا اولیه 2- هرپس ثانویه 3- Aphthous minor 4- Aphthous major 5- هرپس زوستر 6- هرپانژین 7- سرخک 8- آبله مرغان 9- بیماری پنجه گربه باکتریال: 1- مخملک 2- سل 3- سیفیلیس 4- سوزاک 5- Midline lethal granuloma 6- اکتینو میکوزیس قارچی: 1- کاندیدا آلبیکانس 2- هیستوپلاسموزیس 3- بلاستومایکوزیس تومورها و کیست‌های ادنتوژنیک: تومورها: 1- آملوبلاستوما 2- آدنوماتویید ادنتوژنیک تومور 3- ادنتوما 4- تومور پیندبورگ 5- میکسوم ادنتوژنیک 6- آملوبلاستیک فیبروما – املوبلاستیک ادنتوما 7- سمانتوما (انواع سمانتوما) کیست‌های ادنتوژنیک: 1- کیست پری‌اپیکال 2- کیست باقیمانده 3- کیست پریموردیال 4- کیست دانتی ژور 5- کیست رویشی 6- کیست ژنژیوال 7- کیست لاترال پریودنتال 8- کیست گورلین 9- کراتوسیست 10- Basal Cell-nevus, bifid آنومالی‌های رشدی تکاملی: 1- ناهنجاری‌های لب و کام 2- ناهنجاری‌های مخاط دهان 3- ناهنجاری‌های فک 4- ناهنجاری‌های زبان ایمیونوپاتولوژی تغییرات پاتولوژیک پری اپیکال: 1- پری اپیکال گرانولوما 2- پری اپیکال آبسه 3- کیست پری اپیکال 4- استئیت کندانسه 5- استئومیلیت (حاد، مزمن و استئومیلیت گاره) تغییرات پاتولوژیک اپی‌تلیوم مخاط دهان: 1- هیپرکراتوز، پاراکراتوز، ارتوکراتوز، اسپونژیوزیز، دیسپلازیا 2- لکوادما 3- Linea Alba 4- لکوپلاکیا شامل کراتوزیس خوش‌خیم. کراتوزیس همراه با دیسپلازی و اریتروپلاکیا 5- استوماتیت نیکوتینیک ضایعات پوستی – مخاطی: 1- دیسپلازی ارثی اکتو درم 2- لیکن‌پلان 3- پسوریازیس 4- اریتم مولتی فرم و سندرم استیون جانسون و بهجت 5- پمفیگوس و پمفیگوئید خوش‌خیم مخاطی 6- اپیدرمولیزبولوز 7- لوپوس اریتماتوز 8- اسکلرودرما عفونت‌های میکروبی، ویروسی و قارچی: ویروسی 1- ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد یا اولیه 2- هرپس ثانویه 3- Aphthous minor 4- Aphthous major 5- هرپس زوستر 6- هرپانژین 7- سرخک 8- آبله مرغان 9- بیماری پنجه گربه باکتریال: 1- مخملک 2- سل 3- سیفیلیس 4- سوزاک 5- Midline lethal granuloma 6- اکتینو میکوزیس قارچی: 1- کاندیدا آلبیکانس 2- هیستوپلاسموزیس 3- بلاستومایکوزیس تومورها و کیست‌های ادنتوژنیک: تومورها: 1- آملوبلاستوما 2- آدنوماتویید ادنتوژنیک تومور 3- ادنتوما 4- تومور پیندبورگ 5- میکسوم ادنتوژنیک 6- آملوبلاستیک فیبروما – املوبلاستیک ادنتوما 7- سمانتوما (انواع سمانتوما) کیست‌های ادنتوژنیک: 1- کیست پری‌اپیکال 2- کیست باقیمانده 3- کیست پریموردیال 4- کیست دانتی ژور 5- کیست رویشی 6- کیست ژنژیوال 7- کیست لاترال پریودنتال 8- کیست گورلین 9- کراتوسیست 10- Basal Cell-nevus, bifid    
 

آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت 2

  سیتولوژی دهان بیوپسی و تکنیک‌های آن تورموهای نیک‌خیم و بدخیم اپی‌تلیالی: خوش‌خیم: 1- پاپیلوما و کراتوکانتوما 2- خال‌های پیگمانته (اینترادرمال – جانکشنال و کامپاوند) بدخیم: 1- کارسینوم این‌سایتو 2- اسکواموس سل کارسینوما 3- وروکوکارسینوما 4- کارسینوم بازوسلولر تومورهای نیک‌خیم و بدخیم مزانشیمی: خوش‌خیم: 1- فیبروم 2- م 3- گرانولارسل میلوما (میوبلاستوما) 4- شوانوما 5- نوروفیبروما 6- تراماتیک نوروما 7- همانژیوما 8- ملانومای ارثی 9- سندرم Sturges Weber 10-لنفانژیوم بدخیم: 1- فیبروسارکوم 2- لیپوسارکوم 3- استئوسارکوم – کندروسارکوم 4- لیومیوسارکوم – رابدو میوسارکوم ضایعات غدد بزاقی: 1- بافت‌شناسی غدد بزاقی 2- نقص در ترشح بزاق 3- سیالولیتیازیس 4- عفونت‌های بزاقی میکروبی و ویروسی 5- کیست‌های غدد بزاقی مانند موکوسل و رانولا و … 6- سندرم‌های غدد بزاقی (میکولیکز و شوگرن) تومورهای غدد بزاقی: خوش‌خیم: 1- پلئومورفیک آدنوما 2- توموروارتین بدخیم: 1- پلئومورفیک آدنومای بدخیم 2- موکواپیدرموئید کارسینوما 3- آدنوئید سیستیک کارسینوما (سیلندروما) ضایعات متاستاتیک: - تومورهای متاستاتیک اپی‌تلیالی - تورموهای متاستاتیک مزانشیمی تظاهرات بیماری‌های متابولیک و هورمونی: کلسیم (استئوپروز) 1- اختلال مینرال‌ها، فسفر - سدیم و پتاسیم و روی 2- اختلال پروتئین‌ها (اسیدهای آمینه) آمیلوئیدوز Perphytiee 3- اختلال متابولیسم کربوهیدرات‌ها – شامل اختلالات متابولیسم در موکوپنی – ؟؟؟ 4- اختلال متابولیسم چربی‌ها 5- اختلالات ویتامین‌ها A, B, C, D 6- اختلال‌‌های متابولیسم هورمون‌ها (هیپوفیز – تیروئید – پاراتیروئید – آدرنال) 7- لوزالمعده، بیماری دیابت ضایعات استخوانی: 1- ژانت سل مرکزی و ضایعات فیبرواستئوز 2- هیپرپاراتیروئیدیسم 3- چروبیسم 4- فیبروز دیسپلازی 5- اسیفاین فیبروم مرکزی 6- بیماری پاژت استخوان ضایعات پیگمانته مخاط دهان: 1- پیگمانتاسیون فیزیولوژیک 2- افلیت 3- ملانوم بدخیم 4- بیماری آدیسون 5- سندرم پوتس جگر ضایعات شبه تومورال حفره دهان: 1- فیبرم تحریکی (فیبروم) 2- اپولیس فیشراتوم 3- گرانولوم پیوژنیک 4- ژانت سل محیطی 5- فیبروم محیطی 6- پولیس گرانولوماتوز 3-27- آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت 1 عملی (1 واحد عملی) میزان حداقل آموزش (Requirement) آموزش 20 عدد اسلاید میکروسکوپی از ضایعات فک و دهان در آزمایشگاه و تشخیص افتراقی ضایعات با استفاده از روش Problem Based Case Presentation    
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401