طرح درس و طرح دوره گروه پریودنتیکس 

طرح درس پریو نظری 1

طرح درس پریو نظری 2

طرح درس پریو نظری 3  

دکتر اشکان سالاری

استادیار 

طرح دوره پریو 1 عملی 

طرح درس پریو 1 عملی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401