عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی

 پریودونتولوژی 1

 

1- آموزش بهداشت    2- آشنایی با وسایل

3- تشخیص لثه و پرویودنشیم سالم و فیزیولوژیک

4- استریل کردن و روش‌های آن 5- طرز کار با وسایل

6- اصول تیز کردن وسایل 7- جرم‌گیری بر روی کست

-انجام جرمگیری دستی روی بیمارها(12نمره)

-امتحان خروج از بخش (8نمره)

 پریودونتولوژی2

1- معاینه و تشکیل پرونده 2- تشخیص و طرح درمان بیماری‌های لثه

3- جرم‌گیری بالا و زیر لثه با وسایل دستی (3 بیمار)

4- صاف کردن سطح ریشه دندان با وسایل دستی (1 بیمار)

-ارائه presentation بصورت موضوعی(4نمره)

-انجام جرمگیری دستی برای 2بیمار(8نمره)

-امتحان خروج از بخش (6نمره)

-نمره انظباط و رعایت

اخلاق حرفه ای(2نمره)

پریودونتولوژی3

1- تشخیص و طرح درمان بیماری‌های پریودنتال

2- آموزش نحوه استفاده از دستگاه اولتراسونیک 3- جرم‌گیری بالا و زیر لثه‌ای همراه با صاف کردن سطح ریشه با وسایل اولتراسونیک (4 بیمار)

4- کورتاژ (1بیمار)

-ارائه presentation بصورت موضوعی(4نمره)

- انجام جرمگیری با کویترون برای 2 بیمار(8 نمره)

-امتحان خروج از بخش (6نمره)

-انظباط و رعایت اخلاق

حرفه ای(2نمره)

پریودونتولوژی4

 

1- تشخیص بیماری‌های پریودنتال 2- درمان اورژانس‌های پریودنتال (2 بیمار)

3- جرم‌گیری بالا و زیر لثه همراه با صاف کردن سطح ریشه دندان (2 بیمار)

4- کورتاژ لثه (1 بیمار)         5- کمک کردن در جراحی‌های پریودنتال (2 بیمار)

6- جراحی‌های پریودنتال (1 بیمار)

 

- ارائه presentation بصورت موضوعی (4نمره)

-انجام جرمگیری با کویترون بری 2 بیمار و انجام فالوآپ(8نمره)

-امتحان خروج از بخش (6نمره)

-انظباط و رعایت اخلاق

حرفه ای(2نمره)

 

آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401