نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر سید ابراهیم سید منیر    استادیار

دکتر بردیا ودیعتی

دانشیار

سرپرست تخصصی 

دکتر اشکان سالاری

استادیار

مدیرگروه  

دکتر فردین زارعی  استادیار
دکتر امین رجب زاده   استادیار  
کتایون کاویانپور پرستار دندانپزشکی
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401