عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات

پریودونتولوژی 1

1- مقدمه و تاریخچه 2- هیستوآناتومی پریودنشیوم شامل: یاد‌آوری مباحث لثه – سیمان ریشه دندان – لیگامان پریودونتال – استخوان آلوئول – هیستوژنز اپی‌تلیال اتچمنت 3- اتیولوژی بیماری‌های پریودونتال شامل: عوامل اتیولوژیک موضعی و سیستمیک (اثر کمبود ویتامین‌ها و …) 4- میکروب‌شناسی بیماری‌های پریودونتال شامل: پلاک میکروبی و مکانیسم تشکیل آن 5- ترومای اکلوژن 6- پاتوژنز بیماری‌های پریودونتال شامل: مکانیسم تخریب بافتی و ایمنولوژی 7- اپیدمیولوژی بیماری‌های پریودونتال 8- پیشگیری بیماری‌‌های پریودنتال و طرق مختلف آن در دندانپزشکی شامل شناخت: الف – روش‌های مختلف مسواک زدن و نحوه تعلیم آن به بیمار ب – استفاده از وسایل کمکی در اعمال برداشتن پلاک میکروبی ج – فلوراید و نقش آن در دندانپزشکی پیشگیری و تجویز سیستمیک و موضعی د – نحوه کنترل مکرر بهداشت دهان بیمار هـ –کلیاتی راجع به خمیردندان‌ها و دهان شویه‌ها و مواد پولیش‌کننده (عوامل شیمیایی کنترل‌کننده پلاک)

 
   

پریودونتولوژی 2

1- نشانه‌ و سمپتوم‌های بیماری‌های پریودونتال و طبقه‌بندی آن 2- کلیات راجع به بیماری‌های هیپرپلاستیک لثه 3- معاینه و چگونگی تکمیل پرونده بیمار 4- پیش‌بینی بیماری و طرح درمانی 5- تشخیص: تفسیر رادیوگرافیک در پریودانتیکس 6- شناخت و طرز استفاده از وسایل: قلم‌های جرم‌گیری و کورتاژ – و درمان‌های جراحی 7- نحوه جرم‌گیری شامل: الف – روش جرم‌گیری بالای لثه ب – روش جرم‌گیری زیر لثه ج – تسطیح سطح ریشه د – جرم‌گیری با روش اولتراسونیک 8- کورتاژ لثه و مکانیسم ترمیم پس از آن 9- موارد اورژانس بیماری‌های پریودنتال در بیماری‌های حاد زیر و درمان آنها: الف – آبسه پریودنتال ب – A.N.U.G (ژنژیویت اولسرونکروتیک حاد) ج – پری کرونایتیس د – ژنژیویت حاد

 
   

پریودونتولوژی 3

1- مراحل و اصول کلی جراحی بیماری‌های پریودونتال شامل مباحث: الف – ژنژیوکتومی و ژنژیوپلاستی ب – کلیات در مورد عمل فلپ ساده 2- طبقه‌بندی و موارد استعمال موکوژنژیوال 3- انواع پیوندهای لثه 4- روش عمل در جراحی‌های موکوژنژیوال 5- انواع جراحی‌های استخوان 6- کلیات راجع به نواحی تقسیم‌ ریشه‌ها 7- روش‌های بخیه و انواع مختلف موارد بخیه 8- انواع خمیر‌های پانسمان در بیماری‌های پریودنتال و ویزیت‌های پس از آن 9- حساسیت دندانی و درمان آن 10-اکلوژن در رابطه با بیماری پریودنتال 11-ضایعات پریو و ارتباط آن با اندو، پروتز و ارتودنسی 12-طبقه‌بندی انواع اسپلینت‌ها و موارد اسپلینت‌های موقت و اجرای آنها 13-کلیات راجع به ایمپلنت‌های دندانی

 
   
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401