عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی

 ارتودنسی 1

1-شناسایی لوازم و مواد مورد استفاده در ارتودنسی 2-قالب‌گیری، تراش قالب و تهیه مدل‌های ارتودنسی 3-خمش سیم: تمرین خمش بر روی مدل تخته‌ای 4-ساخت کلاسپ‌ ادمزAdams 5-ساخت فنر Z، 8 و فینگر 6-ساخت C کلاسپ 7-ساخت آرک لبیالی 8-آکریل‌گذاری و تراش آکریل  
 

ارتودنسی2و3و4

 هر کدام به‌میزان یک واحد کار عملی در کلینیک و بخش شامل: الف – تهیه ابزرواسیون، قالب‌گیری و تهیه مدل‌های گچی و محاسبات لازم ب – تشخیص و طرح‌ریزی درمان و نحوه درمان (مشاوره با استاد) ج – ساختن دستگاه‌های مورد لزوم بیمار و نصب و پیگیری لازم د – تهیه مدارک نهایی بیمار و بررسی نتایج حاصله هر دانشجو موظف است در طول سه ترم کلینیکی حداقل یک بیمار جدید با ضوابط ذکر شده در مورد نوع درمان‌های مجاز در سرفصل دروس ارتودنسی 3 نظری را پذیرش و درمان نماید. همچنین ادامه درمان دو بیمار ارجاعی از طرف بخش مربوط به دانشجویان در شرف فارغ‌التحصیلی جزء ریکورمنت عملی می‌باشد.    
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401