عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی

 پروتز ثابت 1

پروتز ثابت 1 (فانتوم) : 1-آشنایی با وسایل و تجهیزات مربوط به رشته پروتزهای ثابت دندانی 2-آشنایی با نحوه تراش و آماده سازی دندان برای دریافت رستوریشن تمام فلز بر روی دنتیک 3-آشنایی با قالب گیری 4-آشنایی با نحوه تراش و آماده سازی دندان برای دریافت رستوریشن PFM 5-آشنایی با نحوه بازسازی دندانهای روت کانال شده با تخریب زیاد الف)اماده سازی کانال ب)تهیه پست و کور ریختگی 6- آشنایی با نحوه آماده سازی دندانهای پایه برای بریج های ثابت 7-آشنایی با نحوه ساخت رستوریشن های موقت به روش مستقیم  

 پروتز ثابت 2

1-آشنایی با وسایل و تجهیزات و کاربرد آنها در کلینیک 2-آشنایی با نحوه معاینه و پر کردن پرونده بیمار 3-ساخت تک کراون با بریج سه واحدی خلفی برای بیمار (تمام مراحل لابراتواری باید توسط دانشجو انجام شود)  

 پروتز ثابت 3

1- مراحل اولیه درمان بیمار 2- آماده کردن کانال برای پست 3- تهیه پست کور (روش مستقیم یا غیرمستقیم) 4- سمان کردن پست کور 5- ساخت کامل یک بریج خلفی  
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401