عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات

 پروتز ثابت 1

  آشنایی دانشجویان : 1-تشخیص در پروتز ثابت 2-مقدمات پروتز ثابت 3- اصول بیومکانیکی تراش جهت اماده سازی دندان برای دریافت رستوریشن های ثابت 4-انواع تراش و خط خاتمه تراش 5-قالبگیری (اصول و روشها) 6- رستوریشن موقت 7-working Cast, Die - 8- ثبت روابط فکی 9- لگوی مومی 10-رستوریشن دندانهای با پوسیدگی وسیع و یا RCT شده    
 

پروتز ثابت 2

  آشنایی دانشجویان: 1-طرح درمان در پروتز ثابت 2-مبانی اکلوژن 3-طراحی ساختار فلزی و امتحان کلینیکی ساختار فلزی 4-مراحل لابراتواری (Investing ,Casting) 5- آلیاژها 6-لحیم کاری 7-نورو رنگ و ناتخاب رنگ 8- پرسلن و پرسلن گذاری 9-امتحان کلینیکی پرسلن 10-طراحی پونتیک 11- کنترل بزاق 12-سمان ها و Cementation 13-رستوریشن های دندانی با پوسیدگی وسیع و RCT شده    
 

پروتز ثابت 3

  آشنایی دانشجویان : 1-زیبایی در پروتز ثابت 2- طراحی کراون های پایه پارسیل 3-اتچمنت 4- رستوریشن های باندشونده 5- ارتباط پروتز با رشته های پریو- اندو و ارتو 6-ایمپلنت های دندانی 7- اکلوژن در ایمپلنت 8- اکلوژن TMJ اختلالات مفصل 9- TMJ ودرمانهای اولیه 10- بررسی مشکلات کلینیکی و لابراتواری    
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401