دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری
استادیار
 
 
طرح درس پروتز ثابت 1 
 

 

دکتر مهران فلاح چای

استادیار 

 

طرح درس مبانی پروتز کامل 

طرح دوره مبانی پروتز کامل 

 log book تخصصی گروه پروتز  دانلود فایل
تهیه کنندگان دکتر حمید نشاندار اصلی-دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری- دکتر یوسف جهاندیده- دکتر ریحانه آقاجانی نرگسی- دکتر ایلناز پورنصیری- دکتر فرنوش تقوی
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401