عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات
 

رادیولوژی دهان 1

 

 

میزان حداقل آموزش (Requirement) الف – دمونستراسیون تکنیک‌های داخل دهانی (پری‌اپیکال با روش نیمساز – بایت‌وینگ) ب – تمرین روی فانتوم یا (خود دانشجویان) ج – رفع اشکالات تکنیکی از روی کلیشه توسط مدرس ذیربط

   

 رادیولوژی دهان 2

 

 

– انجام رادیوگرافی داخل دهانی (نیمساز – بایت‌وینگ) روی بیمار ب – انجام رادیوگرافی اکلوزال روی بیماران

   
 

رادیولوژی دهان 3

 

میزان حداقل آموزش (Requirement) الف – انجام رادیوگرافی داخل دهانی (موازی) ب – سمینار رادیولوژی و تفسیر رادیوگرافیک

   
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401