عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات
 

رادیولوژی دهان 1

 

1-آشنایی کلی با مفاهیم فیزیک اشعه وساختمان تیوب اشعه X 2-آشنایی با بهداشت اشعه واثر اشعه بر بدن 3-آشنایی با اصول حفاظت در برابر اشعه 4-عوامل موثر بر کیفیت کلیشه های رادیوگرافی 5- آشنایی با تاریکخانه و شرایط مناسب آن

   
 

رادیولوژی دهان 2

 

1-معاینه بیمار، تعیین نوع پرتونگاری، تعداد فیلم و ناحیه مورد نظر 2-طرز استقرار بیمار روی صندلی و تنظیم سر بیمار 3-انتخاب نوع تکنیک 4-طرز قرار دادن فیلم در دهان بیمار برحسب تکنیک و وسایل مورد استفاده 5-تنظیم دستگاه پرتونگاری (مسیر اشعه – زمان تابش) 6-انواع تکنیک‌های پرتونگاری داخل دهانی الف – پری‌آپیکال (روش نیمساز-روش موازی) ب – بایت وینگ ج – اکلوزال -توموگرافی 7-انواع تکنیک‌های خارج دهانی: الف – رادیوگرافی پانورامیک ب – رادیوگرافی های اسکال وسفالومتری ج – رادیوگرافی ازفک تحتانی د – رادیوگرافی ازسینوسها 8-مقایسه ارزش ترجیحی در یکی از روش‌‌های فوق‌الذکر و کاربرد آنها

   
 

رادیولوژی دهان 3

 

1-آشنایی با اصول اولیه تفسیر 2-آشنایی با لندمارک های نرمال فکین وافتراق آنها ازضایعات فک و صورت 3-شناخت ضایعات فکی لوسنت،اپک و میکس(در ارتباط یا بدون ارتباط با دندان)ودسته بندی آنها 4-تشخیص افتراقی ضایعات هر گروه به ترتیب شیوع 5-کاربرد رادیولوژی در درمانهای ایمپلنت،غدد بزاقی،تروما،سینوس،TMJ

   
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401