نکات قابل توجه در خصوص دریافت کد اخلاق برای مقالات Case Report

*مقاله Case Report بصورت WORD، فرم رضایت آگاهانه تکمیل شده، فرم گزارش مورد بالینی مرکز آموزشی درمانی بصورت اتوماسیونی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال گردد.

*در مواردی که محرمانه بودن بیمار اندکی مورد شک واقع گردد، اخذ رضایت آگاهانه ضروری است.هرگز نباید با نیت حفظ محرمانه بودن بیمار، شرح حال تغییر نموده یا اطلاعات کاذب ارائه شود.

*ارسال مقاله به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قبل از ارسال به مجله باید صورت پذیرد.

*پس از ارسال مقاله به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ابتدا داوری انجام شده و پس از انجام اصلاحات و تأیید داور/ داوران محترم در جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، کد اخلاق صادر خواهد گردید.


فرم های مورد نیاز جهت دریافت کد اخلاق مطالعات گزارش مورد(Case Report)

آخرین بروز رسانی : 04 خرداد 1401