اعضای شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

در سال 1400

                                

دکترنرگس سیم دار

استادیار اندودونتیکس

گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Nargess_Simdar

دکتر علی خلیقی سیگارودی

دانشیار جراحی فک و صورت

گروه جراحی دهان ، فک و صورت

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Ali_Khalighie

 

دکتر مهران طارمسری

دانشیار اندودونتیکس

گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Mehran_Taramsari

دکتر سیده نگار خسروی فرد

استادیار پرتونگاری دهان، فک و صورت

گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/SeyedehNegar_Khosravifard

دکتر امیررضا هندی

استادیار پروتز دندان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Amirreza_Hendi
 

دکتر بردیا ودیعتی صابری

دانشیار پریودانتیکس

گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Bardia_VadiatiSaberi
 

     

دکتر شیرین مدبرنیا

استادیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Shirin_Modabbernia

دکتر مریم السادات بصیرت

دانشیار بیماری‌های دهان، فک و صورت

گروه بیماری‌های دهان، دانشکده

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Maryam_Basirat

دکتر حمید نشاندار اصلی

استاد پروتز دندان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Hamid_NeshandarAsli

دکتر مهر سیما قوامی لاهیجی

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Mehrsima_Ghavami

دکتر سیده پروشا محجوب خطیبانی

استادیار دندانپزشکی کودکان

گروه دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Porousha_Mahjoub

 

دکتر سیده سارا باقری

استادیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/SeyedehSara_Bagheri

دکتر یاسمین بابایی همتی

استادیار ارتودونتیکس

گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Yasamin_BabaeeHemmaty

 

دکتر آتوسا جانشین

استادیار دندانپزشکی کودکان

گروه دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 https://isid.research.ac.ir/Atousa_Janeshin

دکتر طیبه رستم زاده

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 

دکتر مهران فلاح چای

استادیار پروتز دندان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

https://isid.research.ac.ir/Mehran_Fallahchai

 

 


  

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401