اطلاعات آماری دانشجویان در حال تحصیل دانشکده دندانپزشکی 

ورودی تعداد کل تعداد زن تعداد مرد
82 1 _ 1
92 3 _ 3
93 9 3 6
94 45 22 23
95 43 21 22
96 53 25 28
97 41 18 23
98 42 13 29
99 38 18 20
1400 29 13 16
جمع 304 133 171

 

اطلاعات دانشجویان دوره دکتری دندانپزشکی تعداد
تعداد کل دانشجویان دندانپزشکی تا سال 1400
304

تعداد دوره پذیرش دانشجو تا سال 1400

26

تعداد فارغ التحصیلان تا مهر 1400

578

تعداد فارغ التحصیلان دانشجویان تکمیلی تا مهر 1400

42

 

اطلاعات دانشجویان دوره دستیاری تخصصی تعداد
تعداد دوره پذیرش دانشجو تا مهر 1400 6
تعداد کل دانشجویان دستیاری  46
دستیاری پروتز 9
دستیاری ترمیمی 7
دستیاری ارتودنسی 8
دستیاری جراحی دهان، فک و صورت 10
دستیاری رادیولوژی دهان، فک و صورت 6
دستیاری پریودنتیکس 6
تعداد کل فارغ التحصیلان دستیاری تا سال 1400 25

 

اطلاعات دانشجویان دوره کاردانی تکنسین سلامت دهان و دندان تعداد

تعداد دوره پذیرش دانشجو تا سال 95

2

تعداد کل فارغ التحصیلان

37
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401