عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات

 جراحی دهان فک و صورت 1

 

1- آشنایی با بخش جراحی دهان و ضوابط آن و آشنایی عملی با اصول استرلیزاسیون 2- گرفتن تاریخچه بیماریها و تکمیل پرونده بیماران حداقل ده مورد 3- شناخت وسائل جراحی 4-گرفتن BP و P (تمرین دو گروه) 5-گذراندن دوره تزریقات عضلانی ووریدی 6-Observer جراحی 7-aid تزریق+ اکستراکشن 8-انجام تزریق انفیاتراسیون دو گروه با دمونستراسیون توسط استاد 9-انجام تزریق انفیلتراسیون برروی بیمار با حضور استاد 10-ارائه یک مقاله از ژورنال با یک مبحث،کاربرد عملی

   

 جراحی دهان فک و صورت 2

 

1- تزریق بیحسی موضعی در فک بالا و پایین حداقل پنج مورد به طریق انفیلتراسیون و پنج مورد پلاک آنستزی 2- آشنایی با داروهای اورژانس در دندانپزشکی 3- خارج کردن بخیه 4- خارج کردن دندان‌های قدامی فک بالا و پایین تک ریشه‌‌ای پنج مورد

   
 

جراحی دهان فک و صورت 3

 

1-خارج کردن دندان قدامی و پرمولرهای فک بالا و پایین 4 مورد 2-خارج کردن دندان مولر فک بالا و پایین 4 مورد 3-خارج کردن ریشه‌های باقیمانده ساده بدون جراحی 1 مورد 4-زدن بخیه 4 مورد

   

جراحی دهان فک و صورت4

 

1-دستیار جراحی 2-ext مولر سوم پائین 3-ext مولر سوم بالا 4-ext ریشه های شکسته 5-فلپ جهت خارج کردن ریشه 6-بستن آرچ بار روی کست

   

جراحی دهان فک و صورت 5

1-خارج کردن دندان‌های مشکل در فک بالا و پایین با عمل جراحی 2-خارج کردن دندان‌های نهفته 3-الوئولکتومی برداشتن تومورهای کوچک خوش‌خیم 4-فرنکتومی 5-بستن آرچ‌بار 6-جراحی کیست‌های کوچک 7-باز کردن آبسه داخل دهانی 8-انجام سایر اعمال جراحی دهان با تشخیص استاد ب) آشنایی کامل با موارد ذیل: 1-بررسی علائم حیات -فشارخون -نبض -درجه حرارت -تنفس 2-صداهای طبیعی قلب 3-آشنایی با آزمایش‌های روتین لابراتواری 4-آشنایی با احیاء حیات C.P.R. 5-آشنایی با تفسیر رادیوگرافی‌ها و سی‌تی‌استکن 6-تزریقات – داخل عضلانی – داخل وریدی 7-کنترل و درمان موارد اورژانس نظیر Faint – شوک – راکسیون‌های آلرژی و کلاپس •دانشجو موظف است طبق برنامه‌ریزی گروه جراحی ساعاتی از واحد عملی را در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه حضور یابد. (حضور در اورژانس بیمارستان، اطاق عمل، بخش تزریقات، درمانگاه دندانپزشکی و …)

   
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401